Vyhliadková veža Kvetnica

Mesto Poprad vyhlásilo ku dňu 26. októbra 2016 verejnú anonymnú architektonicko-konštrukčnú súťaž návrhov s názvom „Vyhliadková veža Kvetnica“. Predmetom súťaže je architektonicko-konštrukčný návrh vyhliadkovej veže na vrchu Zámčisko, nachádzajúcom sa južne od Popradu nad mestskou časťou Kvetnica.

Zámerom je, aby sa navrhovaná vyhliadková veža stala objektom s potenciálom zatraktívniť pre širokú verejnosť plánovaný lesopark celomestského významu, iniciovať jeho intenzívnejšie využívanie a skultúrňovanie s odkazom na bohatú históriu a prírodné danosti.

Návrhy je možné poslať do 6. 12. 2016 do 14:00 hod.

Viac informácií nájdete na www.poprad.sk.

 

  Informačný list (63,7 KB, 498 hits)

  Súťažné podmienky (866,1 KB, 710 hits)