Základná umelecká škola a areál občianskej vybavenosti Šahy

Mesto Šahy vyhlásilo ku dňu 25. 11. 2016 verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov „Základná umelecká škola a areál občianskej vybavenosti Šahy“. Predmetom verejnej anonymnej architektonickej súťaže návrhov je architektonický návrh úprav územia multifunkčného areálu na pozemku bývalej materskej školy a na priľahlom pozemku na ulici Janka Kráľa v Šahách a architektonický návrh rekonštrukcie a nadstavby hospodárskeho pavilónu bývalej materskej školy.

Účelom súťaže je nájsť optimálne priestorové usporiadanie dotknutej časti mesta Šahy, získať najlepší návrh prestavby hospodárskeho pavilónu bývalej materskej školy a vybrať spracovateľa projektovej dokumentácie.

Na základe výsledku súťaže bude vyhlasovateľ viesť priame rokovacie konanie v zmysle § 81 zákona č.343/2015 Z.z. o Verejnom obstarávaní s účastníkom ktorého návrh vybrala porota ako víťazný k podaniu ponuky na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné konanie a realizačný projekt.

Súťažné návrhy je potrebné odovzdať najneskôr do 7. 2. 2017 do 15:00 hod.

Všetky informácie vrátane súťažných pomôcok nájdete na www.sahy.sk.

 

  Informačný list (478,6 KB, 533 hits)

  Súťažné podmienky (236,3 KB, 594 hits)

 

Oznam pre zahraničných záujemcov / Announcement for foreign applicants:

Announcement