Ideová urbanisticko-architektonická súťaž Luník IX

Mesto Košice vyhlásilo ku dňu 26. 4. 2017 verejnú „Ideovú urbanisticko-architektonickú súťaž Luník IX“, ktorej účelom je pretvoriť starý fenomén Luníka IX na nový, príťažlivejší model sídliska, umožňujúci posun spoločenskej jednotky (jedinca/rodiny) od ubytovania vo forme nocľahárne až k vlastnému bývaniu.

Predmetom preto je ideový urbanistický návrh sídliska Luník IX, zahŕňajúci existujúcu a plánovanú zástavbu a zároveň ideový architektonický návrh objektov určených na bývanie, ktoré budú súčasťou urbanistickej štruktúry. Cieľom súťaže je nájsť originálne a optimálne riešenie v oblasti bývania pre Luník IX, schopné dopracovania do realizácie.

Návrhy je možné odovzdať najneskôr do 13. 7. 2017.

 

  Informačný list (161,9 KB, 409 hits)

  Súťažné podmienky (884,5 KB, 493 hits)