Koncepcia Územného plánu mesta Dubnica nad Váhom

     Mesto Dubnica nad Váhom v zastúpení Mestského úradu v Dubnici nad Váhom vyhlasuje ku dňu 30. 06. 2017 verejnú anonymnú jednokolovú urbanistickú súťaž na návrh „Koncepcia Územného plánu mesta Dubnica nad Váhom“, ako súťaž návrhov s udelením cien podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§§ 119 – 125 zákona), vyhlášky č. 157/2016 Z. z. o súťažiach návrhov a v zmysle Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 13. 04. 2016.
 
     Predmetom súťaže je ideový urbanistický návrh priestorového a funkčného usporiadania územia mesta Dubnica nad Váhom.
Účelom súťaže je:
– získať najlepší urbanistický návrh usporiadania územia mesta a jeho rozvoja,
– získať najlepšie podnety pre metodiku územného plánu,
– získať spracovateľa územného plánu mesta Dubnica nad Váhom, ktorého súťažný návrh vyhodnotí porota ako najlepší spomedzi všetkých hodnotených návrhov.

Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov.
 
Návrhy je možné odovzdať najneskôr do 10. 10. 2017 do 14:00 hod.

  SÚŤAŽNÉ PODMIENKY (161,0 KB, 463 hits)

  INFORMAČNÝ LIST (161,2 KB, 340 hits)