Prestavba Ružičkovho domu a návrh polyfunkčného bytového domu v Žiline

Spoločnosť Kreatim, s.r.o. vyhlásila ku dňu 23. 3. 2017 verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov „Prestavba Ružičkovho domu a návrh polyfunkčného bytového domu v Žiline“ na riešenie prestavby existujúceho bytového domu a novostavby polyfunkčného bytového domu. Účelom tejto architektonickej súťaže návrhov je výber spracovateľa architektonického návrhu polyfunkčného obytného bloku riešeného v uzavretom areáli medzi ulicami Vojtecha Spanyola a Predmestskou.

Cieľom súťaže návrhov je výber autora alebo autorského kolektívu najvhodnejšieho architektonického a ekonomicky efektívneho riešenia predmetu súťaže a súčasne budúceho spracovateľa ďalších stupňov projektovej dokumentácie a poskytovateľa súvisiacich služieb architekta prestavby a rekonštrukcie Ružičkovho pavlačového bytového domu a návrh nového bytového polyfunkčného domu na mieste existujúceho Domu diecéznej charity, navrhovaného na asanáciu, v Žiline. Na základe rozhodnutia a odporúčania poroty bude vyhlasovateľ súťaže návrhov rokovať s víťazom súťaže o zmluve o dielo.

 

  Informačný list (267,4 KB, 495 hits)

  Súťažné podmienky (1,6 MB, 829 hits)