Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove

Mesto Leopoldov vyhlásilo ku dňu 21. 3. 2017 verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov „Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove“, ktorej predmetom je architektonicko-urbanistické riešenie prestavby objektu kina na kultúrne centrum spolu s úpravou priľahlých priestorov. Predpokladané náklady na realizáciu stavby sú 1 200 000 € bez DPH. Prípustné je predloženie variantných riešení ako samostatných návrhov. Zákazka na poskytnutie služieb bude zadaná v priamom rokovacom konaní víťazovi.

Návrhy je možné odovzdať do 5. 7. 2017 najneskôr do 15:00 hod.

 

  Informačný list (364,9 KB, 427 hits)

  Súťažné podmienky (581,6 KB, 532 hits)