Revitalizácia Nemeckého kultúrneho domu v Rači

      Mestská časť Bratislava-Rača vyhlasuje ku dňu 31.08.2017 verejnú anonymnú jednokolovú ideovú architektonickú súťaž s názvom „Revitalizácia Nemeckého kultúrneho domu v Rači“ na návrh najvhodnejšieho využitia existujúcej budovy kultúrneho domu v lokalite „Barónka“, ako súťaž návrhov s udelením cien podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (§§ 119-125 zákona) v znení neskorších predpisov z 18.04.2016 (ďalej len zákon VO), príslušnej vyhlášky č.157/2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty a v zmysle Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 13.04.2016.
      Predmetom súťaže je ideový návrh využitia a prestavby budovy Nemeckého kultúrneho domu a jej začlenenie do urbánnej štruktúry v lokalite „Barónka“ v Bratislave-Rača.
      Účelom súťaže je získať ideové námety pre najlepší návrh usporiadania vnútorných častí budovy kultúrneho domu a súvisiacich exteriérových priestorov, ktorý prispeje ku rozvoju spoločenského života obce.

Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov.

Návrhy je možné odovzdať najneskôr do 30. 11. 2017do 13:00 hod.

Viac informácií: https://www.raca.sk/mc-raca-vyhlasuje-architektonicku-sutaz/

  SÚŤAŽNÉ PODMIENKY (366,8 KB, 432 hits)

  INFORMAČNÝ LIST (211,9 KB, 401 hits)