Uvítací monument mesta Dudince

Mesto Dudince vyhlásilo ku dňu 10. januára 2017 verejnú anonymnú architektonicko-výtvarnú projektovú súťaž návrhov „Uvítací monument mesta Dudince“. Cieľom súťaže návrhov je architektonicko-výtvarné riešenie uvítacieho monumentu ako vstupného akcentu na vstupe do mesta Dudince. Idea realizácie tohto zámeru spočíva vo vyriešení vstupného pútača, ktorý sa má nachádzať v strategickom priestore mesta z hľadiska jeho umiestnenia a významu. Na základe rozhodnutia a odporúčania poroty a výsledku priameho rokovacieho konania bude uzavretá zmluva o dielo.

Súťažné návrhy je možné odovzdať najneskôr do 21.02.2017 do 15:00 hod.

Viac informácií nájdete na www.dudince-mesto.sk a www.kupeledudince.sk.

 

  Informačný list (116,8 KB, 391 hits)

  Súťažné podmienky (955,8 KB, 615 hits)