Súťaž návrhov na Martinské Aquacentrum (ukončená / výsledky zverejnené 11.07.2018)


Útvar hlavného architekta mesta Martin vyhlasuje urbanisticko – architektonickú súťaž návrhov na Martinské Aquacentrum

Vyhlásená dňom 28.3.2018
Vyzdvihnutie súťažných podmienok a pomôcok: do 13.06.2018 do 24:00 hod.
Podávanie žiadosti o vysvetlenie: do 13.06.2018 do 24:00 hod.
Lehota na odovzdanie súťažných návrhov: do 21.06.2018 do 15:00 hodiny
Zasadnutie poroty a vyhodnotenie súťaže: 28. – 29.06.2018
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 13.07.2018

Účelom verejnej anonymnej jednokolovej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov „Martinské Aquacentrum“ je komplexne riešenie športovo-rekreačného areálu a návrh vedúci k realizácii objektu/objektov mestského plaveckého a relaxačného centra v širšom centre mesta, v rámci existujúceho areálu športov v Martine, medzi ulicami Tehelná a Novomeského.

Rozsah návrhu – 3 až 4 panely.

Ceny:
 1. cena 12 000,- €
 2. cena 7 000,- €
 3. cena 4 000,- €

Porota súťaže:
 1. Ing. arch. Štefan Moravčík, predseda poroty AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi 
2. Mgr. art. Róbert Dúbravec, podpredseda poroty závislý na vyhlasovateľovi
3. Ing. arch. Zoltán Holocsy, PhD AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
4. Ing. Milan Malík závislý na vyhlasovateľovi
5. Ing. arch. Imrich Pleidel AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
6. Ing. arch. Štefan Polakovič AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
7. Ing. arch. Vladimír Vršanský AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi

Náhradní členovia poroty:
 1. Ing. arch. Daniela Lukáčová AA SKA, nezávislá na vyhlasovateľovi 
 2. Akad. arch. Dušan Voštenák AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 3. Ing. arch. Zuzana Mendelová závislá na vyhlasovateľovi

Sekretár súťaže:
Ing. arch. Viera Šottníková, tel: +421 903 794 736, email: viera.sottnikova@gmail.com

Informačný list – Martinské Aquacentrum
Súťažné podmienky Martinské Aquacentrum na zverejnenie