Trenčín – revitalizácia pešej zóny (1.kolo ukončené, prebieha II. kolo súťaže)

Mesto Trenčín vyhlásilo 14. júna 2019 verejnú dvojkolovú anonymnú urbanisticko–architektonicko-krajinársku projektovú súťaž návrhov “Revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského – Sládkovičova”.

Predmetná pešia zóna je veľmi frekventovaným verejným priestorom v exkluzívnej časti mesta, priamo nadväzujúca na historické centrum. Prostredie v určitých častiach je však menej lukratívne – hlavne vzhľadom k okolitej zástavbe. Preto od súťažných návrhov očakávame výrazný a kreatívny urbanistický a architektonický vstup do daného prostredia, primeraný jednotlivým častiam pešej zóny, ktoré majú rôzne charaktery a atmosféru.

Zároveň očakávame prirodzené prepojenia jednotlivých častí, s plynulými prechodmi, prienikmi a nadväznosťami, aj vo vzťahu k novo zrekonštruovanému Mierovému námestiu. Očakávame komplexný návrh, ktorý spraví celý riešený priestor i pobyt a pohyb v centre mesta atraktívnejším aj príjemnejším a vhodne skombinuje frekventovaný pohyb s miestami oddychu.
Súťaž je overená Slovenskou komorou architektov.

Členovia poroty:

 • Ing. arch. Petr Lešek, predseda poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi, autorizovaný architekt ČKA
 • Ing. arch. Štefan Moravčík, podpredseda poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi, autorizovaný architekt SKA
 • Ing. arch. Aleš Burian – nezávislý na vyhlasovateľovi, autorizovaný architekt ČKA
 • Ing. arch. Martin Baloga, PhD. – nezávislý na vyhlasovateľovi, autorizovaný architekt SKA
 • Ing. arch. Dušan Šimun – závislý na vyhlasovateľovi

Náhradníci poroty:

 • Ing. arch. Drahan Petrovič – nezávislý na vyhlasovateľovi, autorizovaný architekt SKA
 • Ing. arch. Martin Beďatš – závislý na vyhlasovateľovi

Ceny a odmeny:

 1. miesto: 14.000,- €
 2. miesto: 10.000,- €
 3. miesto: 8.000,- €
 1. odmena: 4.000,- €
 2. odmena: 4.000,- €

Dôležité termíny:

 • Prevzatie súťažných podmienok a súťažných pomôcok: do 16. 9. 2019 do 15:00
 • Predkladanie súťažných návrhov v 1. kole: do 23. 9. 2019 do 15:00
 • Zaslanie výzvy účastníkom 2. kola: do 4. 10. 2019
 • Predkladanie súťažných návrhov v 2. kole: do 2. 12. 2019 do 15:00
 • Oznámenie a zverejnenie výsledkov: do 12. 12. 2019

Vyhlasovateľ odporúča účastníkom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com/)
a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné e-maily sú taktiež doručované účastníkom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej zákazke.

súťažné podmienky-Trenčín-Hviezdoslavova_14_06_2019