Bytový dom Parková

Hlavné mesto Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy a mestský podnik METRO a.s. vyhlasujú jednoetapovú, verejnú, anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov „Bytový súbor Parková“. Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania – menší bytový dom v tichej lokalite bude určený a prispôsobený pre nájomníkov, ktorými majú byť primárne seniori a seniorky. Postavených bude približne 24 bytových jednotiek, ktoré budú fungovať na komunitnom princípe – spoločná obývačka alebo kuchynka.

Termíny:
Predpokladaná lehota vyhlásenia súťaže: 12.10.2020
Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 07. 12. 2020 do 17:00
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 14. 12. 2020
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 28. 12. 2020
Vyhlasovateľ odporúča v rámci prípravy návrhu absolvovať obhliadku miesta realizácie predmetu súťaže – obhliadky* riešeného objektu so stretnutím na adrese Parková 4 v termínoch: 23.10. 2020 o 11:00 a 06.11. 2020 o 11:00

*Prosíme, aby účastníci zvážili svoju účasť na obhliadke riešeného územia kvôli aktuálnym pandemickým nariadeniam. Z obhliadky riešeného objektu bude zabezpečená video prehliadka pre účastníkov, ktorú čoskoro zverejníme.    

Porota:
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Jan Mach, predseda poroty, autorizovaný architekt Česká komora architektov
Ing. arch. Lukáš Ehl, autorizovaný architekt Česká komora architektov
Ing. arch. Lukáš Kordík, autorizovaný architekt Slovenská komora architektov
Ing. arch. Peter Jurkovič, autorizovaný architekt Slovenská komora architektov

Závislá na vyhlasovatesľovi:
Ing. arch. Lucia Štasselová, námestníčka primátora, agenda nájomného bývania

Náhradník poroty nezávislý na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Martin Hudec, PhD, autorizovaný architekt Slovenská komora architektov;

Náhradníčka poroty závislá na vyhlasovateľovi:
PhDr. Branislava Belanová, riaditeľka zariadenia pre seniorov: Jeseň života

Ceny a odmeny:
1. cena: 10 000 €
2. cena: 6 000 €
3. cena: 4 000 €

Suma vyhradená na odmeny: 3 000 €

Doplňujúce informácie:
Komunikácia medzi vyhlasovateľmi a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku výhradne prostredníctvom informačného systému Josephine:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9050/summary.
https://mib.sk/sutaz/bytovy-subor-parkova/

00-Sutazne-podmienky