Vyzvaná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov “YIT zóna Mlynské nivy”

Spoločnosť YIT Slovakia a.s. vyhlásila neverejnú, vyzvanú, urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na premenu lokality bývalej panelárne a priemyselného areálu na Mlynských nivách v Bratislave. Do súťaže, ktorá je v súlade s uplatniteľnými článkami súťažného poriadku Slovenskej komory architektov, bolo vyzvaných 11 slovenských a českých architektonických ateliérov. Cieľom súťaže je získať ideálny architektonicko-urbanistický návrh konverzie a revitalizácie predmetného územia vrátane potrebných ekologických opatrení reagujúcich na zmenu klímy a obnovy jeho narušenej biodiverzity. Verejná prezentácia výsledkov súťaže sa uskutoční dňa 20. mája.

YIT zona Mlynske nivy – Sutazne podmienky