Bytový dom pri Štrkoveckom jazere

Vyhodnotenie

Členovia poroty:

Doc. Ing. arch. Akad. arch. Ján Bahna, Slovenská komora architektov

Ing. arch. Karol Hoffman, Slovenská komora architektov

Ing. Ladislav Rehák, Urbicom, a. s.

Ing. Peter Struhár, Urbicom, a. s.

Ing. arch. Rudolf Žákovský, Slovenská komora architektov

Náhradníci:

Ing. arch. Ján Komrska CSc., Slovenská komora architektov

Ing. Boris Randa, Urbicom,a.s.
Sekretár poroty:

Ing. Viliam Králik, Urbicom,a.s.

Priebeh zasadnutia:

  1. Členovia súťažnej poroty jednotlivo zhodnotili všetkých 21 návrhov, z ktorých následne hlasovaním vybrali 11 návrhov do druhého kola. Do druhého kola postúpili všetky súťažné návrhy, ktoré obdŕžali minimálne jeden hlas. Do druhého kola postúpili nasledujúce návrhy: 3 (1hlas), 5 (3 hlasy), 6 (2 hlasy), 7(5hlasov), 9(5 hlasov), 10(3 hlasy), 12(5 hlasov), 15(4 hlasy), 17(1 hlas), 18(1 hlas), 19(4 hlasy).
  2. K 11 návrhom, ktoré postúpili do druhého kola sa členovia komisie postupne vyjadrovali a následne prebehlo hlasovanie, kde bolo vybraných 6 návrhov, ktoré v druhom kole hlasovania obdŕžali nadpolovičnú väčšinu hlasov, t.j. minimálne tri. Do tretieho kola postúpilo 6 návrhov: 5(3 hlasy), 7(5 hlasov), 9(5 hlasov), 12(4 hlasy), 15(4 hlasy), a 19(4 hlasy).
  3. Hodnotenie návrhov tretieho kola:

Návrh číslo 5: neocenený

Návrh číslo 7: 1. miesto (200.000,-Sk)

Návrh číslo 9: odmenený (25.000,-Sk)

Návrh číslo 12: 3. miesto (60.000,-Sk)

Návrh číslo 15: 2. miesto (100.000,-Sk)

Návrh číslo 19: odmenený (25.000,-Sk)

Po otvorení obálok s menami autorov ocenených návrhov sme zistili že autormi sú:

1. cena – návrh č. 7 – Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski, GRIDO SK, s. r. o., Bratislava, Spoluautori: Ing. arch. Borislav Benedek, Ing. arch. Daniel Bartoš

2. cena – návrh č. 15 – Ing. arch. Dušan Fischer, Bratislava, Ing. arch. Richard Koseček, Bratislava, Ing. arch. Ján Lacko, Dolný Kubín, Ing. arch. Zoran Samoľ, Šaľa, Ing. Monika Jankechová, Senica, Mojmír Vychodil, Bratislava

3. cena – návrh č.12 – cakov-makara, Bratislava, Ing. arch. Kalin Cakov, Ing. arch. Emil Makara a kolektív architektov ateliéru cakov-makara

1. odmena – návrhč. 9 – Ing. Arch. M. Žitňanský, PhD, Bratislava, Ing. Arch. V. Šimkovič, PhD., Bratislava, Ing. Arch P. Gonda, Sliač, Bc. V. Buc, Spišská Nová Ves, Bc. J. Kamenský, Vidina, Bc. Š. Kačáni, Bratislava

2. odmena – návrh č. 19 – Ľubica Koreňová, Žilina, Miriam Líšková, Žilina, Michal Sulo, Barcelona