Riešenie štvrte Vydrica v Bratislavskom podhradí

VÝSLEDKY PIATICH MEDZINÁRODNÝCH ARCHITEKTONICKÝCH SÚŤAŽÍ

Výsledky zverejnené v Informáciách SKA 12/2007

Takmer tri a pol mesiaca prebiehalo v dvoch kolách päť paralelných medzinárodných architektonických súťaží, ktorých cieľom bolo nájsť hodnotné riešenia pre novú bratislavskú štvrť Vydrica v Podhradí. Vyhlasovatelia súťaže rozdelili územie na päť častí so zámerom dosiahnuť diferenciáciu architektonických rukopisov a prístupov k návrhu, aby prinášalo návštevníkom dostatočnú šírku vizuálnych a architektonických podnetov. Po náročnom niekoľkodňovom rozhodovaní erudovanej medzinárodnej súťažnej poroty sú už známe víťazné návrhy, ich autori, ako aj jednotlivé finančné odmeny pre víťazov.

Odborná porota pred začiatkom 2. kola súťaže zdôraznila, že cieľom prebiehajúcich paralelných súťaží je vyhľadať pre každý súťažný sektor Vydrice jasný a sebavedomý autorský návrh, ktorý bude predstavovať kvalitný architektonický príspevok dnešnej doby do územia bratislavského Podhradia. Jeho autor má pritom preukázať koncepčnú a ekonomickú rozvojaschopnosť svojho návrhu, a to v súlade s požiadavkami vyhlasovateľa súťaže, ako aj s regulatívmi mesta v danej zóne.
Do stanoveného termínu uzávierky bolo do druhého kola regulárne odovzdaných 21 z 22 súťažných návrhov anonymných tímov architektov, ktoré postúpili z prvého kola. Aj v tomto súťažnom kole bola dôsledne zabezpečená anonymita autorov. Tímy odovzdávali svoje diela označené šesťmiestnymi kódmi, ktoré si sami zvolili a sprevádzali ich počas celej súťaže. Medzinárodná súťažná porota bola zložená zo zástupcov investora Vydrica a.s., developera Zillion a.s., ďalej Hlavného architekta mesta Bratislava prof. Ing. arch. Štefana Šlachtu, zástupcu spoluautora  Územného plánu Zóny Podhradie Ing. arch. Michala Bogára, zástupcu odborného garanta súťaže Slovenskej komory architektov a zároveň predsedu komisie Ing. arch. Karola Hoffmana. Zo zahraničia boli prizvaní: britská architektka českého pôvodu Eva Jiřičná, architekt Peter Gero z Hamburgu, ktorý je bratislavským rodákom a za Českú komoru architektov – architekt Ludvík Grym. Pri rozhodovaní mali odborné poradné hlasy aj Ing.arch. Andrej Petrek – starosta mestskej časti Staré Mesto, PhDr. Viktor Ferus – historik z  Krajského pamiatkového úradu a Ing. Juraj Rehák za vyhlasovateľa, ktorí boli prizvaní súťažnou porotou a spolupracovali v duchu súťažných podmienok.
Až po starostlivom preštudovaní, podrobnom vyhodnotení všetkých súťažných návrhov a po uzatvorení výsledkovej listiny pristúpili členovia súťažnej poroty k otváraniu obálok označených číselným kódom, do ktorých autori ukryli svoju identifikáciu. Na základe rozhodnutia súťažnej poroty nižšie uvedených súťaží boli ocenené nasledovné víťazné návrhy:

1. súťaž: Bratislavské podhradie – architektonické riešenie mestských blokov V1, V2, V3 v rámci projektu revitalizácia mestskej štvrte Vydrica v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou zóny

1. cena nebola udelená
2. cena nebola udelená
3. cena súťažný návrh č. 232323, autori: Roberto Grio, Guendalina Salimei, Francesca Contuzzi a Elio Ravá

2. súťaž: Bratislavské podhradie – architektonické riešenie mestského bloku  V4 a ideové riešenie oživenia pamiatky „Vodné veža“ v rámci projektu revitalizácia mestskej štvrte Vydrica v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou zóny

1. cena súťažný návrh č. 262626, autori: Roberto Grio, Guendalina Salimei, Francesca Contuzzi a Elio Ravá
2. cena súťažný návrh č. 180977, autori: Matúš Vallo, Oliver Sadovský a Matúš Podskalický
3. cena nebola udelená

3. súťaž: Bratislavské podhradie – architektonické riešenie mestských blokov V5, V7 v rámci projektu revitalizácia mestskej štvrte Vydrica v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou zóny

1. cena súťažný návrh č. 198008, autor: Lukasz Gawlas
2. cena nebola udelená
3. cena súťažný návrh č. 012345, autori: Roberto Grio, Guendalina Salimei, Francesca Contuzzi a Elio Ravá

mimoriadna odmena súťažný návrh č. 286268 (180.000,- Sk)
autori: Juraj Hermann, Lenka Gáliková, Jana Kramáriková, Daniel Rúžička, Patrik Pavlásek

4. súťaž: Bratislavské podhradie – architektonické riešenie mestských blokov V8, V10 v rámci projektu revitalizácia mestskej štvrte Vydrica v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou zóny

1. cena nebola udelená
2. cena nebola udelená
znížená 2. cena súťažný návrh č. 071953 (250.000,-Sk), autori: Vladimír Šimkovič, Miroslav Čatloš, L.Bartko, Š.Kačáni, J.Kamenský

mimoriadna odmena súťažný návrh č. 252525 (80.000,-Sk), autori: Roberto Grio, Guendalina Salimei, Francesca Contuzzi a Elio Ravá

5. súťaž: Bratislavské podhradie – architektonické riešenie mestských blokov V11, V12, V13, V34 v rámci projektu revitalizácia mestskej štvrte Vydrica v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou zóny

1. cena súťažný návrh č. 242424, autori: Roberto Grio, Guendalina Salimei, Francesca Contuzzi a Elio Ravá
2. cena nebola udelená
3. cena nebola udelená

Finančné ohodnotenie:
1. cena – 500 000
2. cena – 300 000
3. cena – 200 000

Vyhlasovatelia súťaže sú presvedčení, že sa im podarilo nájsť hodnotné riešenia pre novú bratislavskú štvrť v Podhradí, ktorá v žiadnom prípade nebude napodobeninou známej historickej štvrte. Za pravdu im dáva aj britská architektka českého pôvodu Eva Jiřičná, ktorá pôsobila ako členka poroty. “Bude úplne iná, určite nie napodobeninou historickej štvrte. Každý človek na svete, ktorý počul o Bratislave, ktorý tu bol alebo si o nej niečo prečítal, tak vie, kde je Bratislavský hrad. A Podhradie je práve tak dôležité ako hrad. Myslím si, že sa toto územie v budúcnosti stane rovnako dôležitou súčasťou ako Hrad,” povedala pre agentúru SITA Jiřičná. Zároveň dúfa, že územie so smutnou históriou a jedno z najdôležitejších území hlavného mesta sa po skončení stane živou časťou Bratislavy a nie “mŕtvou parcelou za škaredou stenou pre grafity“. Podľa nej by sa tomu mohlo predísť aj správnym prístupom hlavného architekta, ktorý by mal všetky vybrané návrhy zladiť a “prinútiť ľudí, aby sa rešpektovali, zlúčili všetky projekty do jedného výsledného projektu s jednotnou myšlienkou.”

Podľa predsedu komisie Karola Hoffmana zo Slovenskej komory architektov sa bude v súvislosti s novou Vydricou hovoriť ako o novej pohľadnici Bratislavy. “Stále existuje vnútorná nostalgia za pôvodnou Vydricou. Osobne si myslím, že je to dosť falošná predstava, od 60. rokov tu Vydrica nestála. Vznikne úplne nový pohľad, povedal by som, že nám vznikne nová pohľadnica Bratislavy.”

Architekt Peter Gero z Hamburgu si myslí, že nová moderná Vydrica by mohla byť pohľadom pre bohov. “Nikomu, kto pôjde loďou napríklad z Viedne smerom do Budapešti alebo sa zastaví v Bratislave, nenapadne pozerať sa na pravú stranu lode, kde je Aupark Tower. Všetci sa budú pozerať na ľavú stranu lode, kde je to tradičné mesto a kde vznikne kvalitná architektúra a obraz, ktorý bude priamo zvádzať vystúpiť a Bratislavu si pozrieť,” uviedol.

Je presvedčený, že Vydrica dá Bratislave úplne novú tvár. “Myslím, že vznikne nie Vydrica 17. alebo 18. storočia, ale Vydrica dnešných rokov. Dnešná mladá generácia sa s ňou bude stotožňovať, starším ľuďom to potrvá, pokiaľ sa s tým zmieria,” vysvetlil.

Zástupca spoluautora Územného plánu Zóny Podhradie a zároveň jeden z porotcov Michal Bogár je presvedčený, že sa podarilo dosiahnuť plánovaný diferencovaný architektonický výraz jednotlivých mestských blokov. “Samozrejme, že v ďalších stupňoch projektového procesu sa to celé bude dolaďovať. Každý z návrhov má však silnú nosnú myšlienku a chceme, aby zostala. Ako zástupcovia autora územného plánu máme za cieľ to strážiť,” konštatoval. Podľa neho bude aj v budúcnosti Vydrica Podhradím, Hrad zostane dominantou.
Podľa hlavného architekta mesta Štefana Šlachtu je to šanca rozšíriť centrum Starého Mesta o atraktívnu novú štvrť. Jediné, čo ho mrzí je, že hoci sa hovorí o rozširovaní tejto mestskej časti, stále existuje bariéra mosta a Staromestskej ulice. “Je škoda, že už táto súťaž neriešila tento problém. Je to však tým, že je to územie, ktoré investorovi nepatrilo. Budeme to ale musieť vyriešiť,” povedal. Kladne hodnotil, že všetci porotcovia presadzovali architektúru, ktorá je súčasná a moderná. “Ani v porote, ani medzi návrhmi sa neobjavil projekt, ktorý by bol nejakou spomienkou na voľakedajšiu Vydricu. Je to celkom pochopiteľné, v tomto priestore bývali voľakedy najchudobnejší, dnes tam budú bývať asi najbohatší,” dodal.
16. novembra 2007 sa uskutočnila verejná prezentácia súťažných návrhov spojená s odovzdávaním ocenení.

Ing. Jana Pifflová – Španková
Hovorkyňa projektu Vydrica