Pamätník obetiam a udalostiam 21. augusta 1968 a Pamätník revolúcii za demokraciu 17. novembra 1989

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

Primátor mesta Košice František Knapík vyhlásil v pondelok 17. novembra podvečer v priestoroch Múzea Dolná brána v Košiciach ako čestný predseda výtvarno-architektonickej súťaže Pamätník 68-89 mená autorov víťazného návrhu. Stali sa nimi Mgrt. art. Karin Patucová a Ing. arch. Peter Žalman.

V múzeu zároveň bola otvorená v tento večer výstava 34 návrhov prihlásených do súťaže, ktorá bola prístupná verejnosti do konca novembra. „Pamätník obetiam a udalostiam 21. augusta 1968″ a „Pamätník revolúcii za demokraciu 17. novembra 1989″. Pamätníky posudzovala 13. novembra sedemčlenná medzinárodná porota. Na pôde Útvaru hlavného architekta mesta Košice (ÚHA MK) sa stretli architekt Zdeněk Fránek z Brna, sochári Prof. Juraj Meliš a Prof. Ján Hoffstädter obaja z Bratislavy, výtvarník doc. Adam Szentpétery z Košíc, teoretik výtvarného umenia Vladimír Beskid z Bratislavy, architekt Ľubomír Závodný z Bratislavy a za ÚHA MK hlavný architekt Košíc Martin Drahovský. Predsedom poroty bol Prof. Ján Hoffstädter.
Lokalita pred vedeckou knižnicou je veľmi náročná, obsahuje množstvo drobných architektonických prvkov, rozličné druhy dlažby a okolitú zástavbu historickej architektúry. Veľmi dôležitým prvkom je priehľad na Dóm sv. Alžbety a neďalekú sochu anjela s mestským erbom. To je množstvo faktorov, ktoré nie je jednoduché skĺbiť.

Základným kritériom hodnotenia návrhov bolo vyjadrenie myšlienky pamätníka, jeho pôsobivosť, čitateľnosť a celkové zobrazenie. „Historické zauzľovanie udalostí a osudov sú v kompozícii dosiahnuté mimoriadne jednoducho a prosto, ovšem pregnatne jasne. Svojou príkladnou disciplinovanosťou znázorňujú nekonečnú drámu osudu, národov, ich traumy, ich prehry a bôle. Textové obrazce navodzujú naliehavosť oboch fatálnych dátumov, 68 a 89, ktoré rozhodli o osude nášho štátu. Horizontálne riešenie celej kompozície nie je v rozpore s posiaľ určeným charakterom námestia, ba naopak podporuje jeho priehľadnosť a koncepciu… Realizácia sa odporúča v monogennej oceli-ingote,” povedal na margo víťazného projektu Akad. sochár a člen poroty Juraj Meliš. Realizácia pamätníka je naplánovaná tak, aby mohol byť odhalený na budúci rok v rámci 20. výročia Nežnej revolúcie.

Karin Patúcová a Peter Žalman


Výsledky súťaže:

CENY

1.cena 150 000 Sk
Mgr.art. Karin Patúcová – Lunterová
Ing. arch. Peter Žalman

2. cena 100 000 Sk
Mgr. art. Dalibor Bača

3. cena 50 000 Sk
Ing. arch. Milan Kalinovský
Akad. soch. Ladislav Gajdoš

ODMENY: 30 000 Sk (bez určenia poradia)

– Prof. Juraj Bartusz, Akad. soch., Peter Kalmus
– Jozef Šoltés – Ján Zavarský, Peter Roller, Boris Chmel, Danica Šoltésová
– Martin Rusina – Zuzana Humajová
– Mgr. art. Richard Zozuľák