Pharos – Business Port, Bratislava


VYHODNOTENIE VEREJNEJ A VYZVANEJ ANONYMNEJ URBANISTICKO – ARCHITECKONICKEJ SÚŤAŽE „PHAROS – BUSSINES PORT, BRATISLAVA“

Program zasadnutia:

Otvorenie
1. Hodnotenie architektonických návrhov 1. kolo
2. Hodnotenie architektonických návrhov 2. kolo
3. Hodnotenie architektonických návrhov 3. kolo
4. Hlasovanie o prerozdelení cien
5. Hlasovanie o udelení cien a o odmenách
6. Otvorenie obálok so spiatočnou adresou a autormi ocenených a odmenených návrhov
7. Ukončenie zasadnutia komisie

Zloženie poroty:
Prof. Ing. arch., Akad. arch. Jiří Suchomel, Česká komora architektov – predseda poroty
Prof. Ing. arch. Štefan Šlachta PhD.
Pror. Ing.arch. robert Špaček PhD.
Ing. arch. Jozef Šoltés, za Slovenskú komoru architektov
Ivan Hrivňák
Ing. Peter Pisko
Ing.arch. Tomáš Macháč

Členovia poroty bez práva hlasovať:
Tomáš Plavec
Ing. arch. Anton Mikuláš
Martina Trnkusová

Sekretárka súťaže:
Ing. Zuzana Méryová

Vzhľadom k tomu, že žiadne z návrhov nebol dostatočne presvedčivý na udelenie prvej ceny, prebehla diskusia o prerozdelení cien a odmien nasledujúcim spôsobom:

Druhá zvýšená cena 300.000,- Skk (9.958,- eur)
Druhá cena 200.000,- Skk (6.638,- eur)
Tretia cena 100.000,- Skk (3.319,- eur)

Prepočítané konverzným kurzom 1 euro = 30, 126 Skk

Rozhodnutie bolo prijaté všetkými hlasmi poroty.
Prebehlo hlasovanie o udelení cien a odmien.
Hlasovania sa zúčastnilo sedem hlasujúcich.
Rozhodnutie bolo prijaté všetkými hlasmi poroty a prijalo sa za odsúhlasené.

Hlasovania sa zúčastnilo sedem hlasujúcich, za prijatie návrhu boli štyria hlasujúci. Rozhodnutie sa týmto prijalo za odsúhlasené.

Predseda hodnotiacej komisie Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel podal návrh na udelenie Odmeny pre návrhy č.2, 3, 7, 9, 10.

Rozhodnutie bolo prijaté všetkými hlasmi poroty.

Prebehlo otvorenie obálok so „Spiatočnou adresou“ a obálok  „Autorom“ ocenených a  odmenených návrhov.

2. zvýšená cena
Návrh č. 5, SIEBERT + TALAŠ, Bratislava
Autori:  Ondrej Horváth, Martin Marušinec, Alena Pečíková, Matej Siebert, Roman Talaš

2. cena
Návrh č. 11, Ing. Arch. Branislav Somora, PhD, Bratislava
Autori: Ing. arch. Branislav Somora, Phd, Ing. arch. Marian Šovčík, Csc., Ing.arch. Pavel Záriš

3. cena
Návrh č. 8, A&D atelier, s. r. o., Bratislava
Autori: Ing.arch. Dagmar Jurovatá, Ing.arch. Diana Astrabová, Ing. arch. Michal Tačovský, Ing. arch. Juraj Mihálik

Odmena 20.000,- Skk (663,87,- eur) návrhom:

20.000,- Skk (663,87,- eur)  (odmena bez udania poradia)
Návrh č. 2, John Reed architecture, New York
Autori: John P. Reed, Christoph Timm, T. Kelly Wilson, Abigail Coover, Aaron Fox, Olivier Marceny, Guillaume Paturel

20.000,- Skk (663,87,- eur)  (odmena bez udania poradia)
Návrh č. 3, Igor Palčo s.r.o., Bratislava (odmena bez udania poradia)
Autor: Doletinová Naďa, Karlubík Jozef, Kňava Rastislav, Novotný Miroslav, Palčo Igor

20.000,- Skk (663,87,- eur)  (odmena bez udania poradia)
Návrh č. 7, Ing. arch. Peter Žalman, Csc., Bratislava, (odmena bez udania poradia)
Autor: Ing. arch. Peter Žalman CSc, Bc. Emil Krížo, Daniel Gajan, Bc. Peter Polakovič

20.000,- Skk (663,87,- eur)  (odmena bez udania poradia)
Návrh č. 9, Ajay Chauhan, Nottingham (odmena bez udania poradia)
Autor: Ajay Chauhan, Richard Flisher, Robert J Whydle, Niels, Christiansen

20.000,- Skk (663,87,- eur)  (odmena bez udania poradia)
Návrh č. 10, Daniel Bobovský, Bratislava (odmena bez udania poradia)
Autori: Ing. arch. Daniel Bobovský, kolektív UGS, Ing. arch. Jozef Koštial

Po odsúhlasení všetkými hlasmi poroty uvedených zmien a vyčerpaní programu predseda komisie Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel zasadnutie ukončil.

Oddelenou súčasťou tejto zápisnice zo zasadnutia komisie riadnych členov poroty je Posudok ocenených návrhov, ktorý bude zaslaný oceneným účastníkom súťaže.

V Bratislave, dňa 6. 10. 2008
Ing. Zuzana Méryová