Mestský park Horné lanice

Urbanistická, verejná anonymná, jednokolová, návrhová súťaž bez obmedzenia počtu účastníkov

Vyhlasovateľ:
Mesto Zvolen, MsÚ, Námestie slobody 22, Zvolen

Členovia poroty:
Ing. Zoltán Balko, Ing.arch. Peter Kašša, Ing. Juraj Zvědělík, Ing. Libuša Murínová, Ing. arch. Miroslava Valková, Mrg. Alžbeta Staníková, Ing. Lenka Balkovičová,
Náhradníci: Ing. Jana Babicová, Ing. Ondrej Babic

Vyhodnotenie návrhov:

1. miesto
návrh č. 4 a návrh č. 7  – znížená prvá cena 2 400 €
– Ing. arch. Tomáš Sobota, Ing. Peter Sládek
– Ing. Magdalena Horňáková, Ing. arch. Róbert Paál, Ing. Ondrej Klučár,Ing. Andrea Prievalská

2. miesto
– nebolo udelené

3. miesto
návrh č. 5 a návrh č. 11 – znížená tretia cena 600 €
– Ing. Peter Pasečný, Ing. Ivana Chvostaľová, Ing. Ján Vykroč
– Ing. Martin Baloga, PhD., Ing. arch. Ján Bátora,  Ing. arch. Zuzana Zombeková

Každému účastníkovi, ktorý splnil podmienky účasti v súťaži „urbanistické riešenie územia Mestský park Horné Lanice“ bude vyplatená odmena vo výška 250 €.