Urbanistické riešenie územia Zvolen – Západ – Bariny

Urbanistická, verejná, anonymná, jednokolová, návrhová súťaž bez obmedzenia počtu účastníkov

Vyhlasovateľ:
Mesto Zvolen, MsÚ, Námestie slobody 22, Zvolen

Členovia poroty:
Ing. arch. Pavel Pavelka, Ing. arch. Peter Kašša,  Ing. arch. Zoltán Hajdu  Ing. Ondrej Babic,
Ing. Jana Babicová, Ing. Katarína Tisončíková. (náhradník)

Vyhodnotenie návrhov:

1. miesto návrh č. 2 – znížená prvá cena 2 400 €
Ing. arch. Ján Kačala, Bratislava

2. miesto návrh č. 1 – druhá cena 1 800 €
Ing.arch. Pavol Papučík, Rudina

3. miesto návrh č. 3 – tretia zvýšená cena 1 400 €
Ing.arch. Jozef Sobčák, Žilina

Nakoľko boli všetky predložené návrhy hodnotené a ocenené, porota rozhodla že odmeny udelené nebudú.