Castellum – nové centrum Rusoviec

Výsledky verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže Castellum – nové centrum Rusoviec

 

Mestská časť Bratislava-Rusovce, Bratislava, v spolupráci so spoločnosťou ROT – Oproti kaštieľu, s. r. o., Bratislava – Rusovce

Vyhodnotenie jednokolovej, urbanisticko-architektonickej súťaže spracované podľa zápisu hodnotiaceho zasadnutia poroty z 26. 5. 2010
Porota: Ing. Akad. arch. Mária Lichvárová – predsedkyňa poroty, prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, Ing. arch. Rudolf Žákovský, Radovan Jenčík, MUDr. Michal Tulek
Náhradník: Ing. Igor Unger
Sekretár súťaže: Ing. Samuel Polakovič
Prozvaný účastník: Dušan Antoš, starosta mestskej časti Bratislava – Rusovce (bez hlasovacieho práva)

Do termínu stanoveného na predkladanie súťažných návrhov, t.j. do 19. 5. 2010 do 14:00 hod. bolo predložených celkom 32 súťažných návrhov, z toho 27 bolo doručených osobne a 5 poštou.

1. cena, 2.500,- eur
nebola udelená

2. cena, 2.000,- eur

Návrh číslo 18
Autori: Ing. arch. M. Žitňanský, Ing. arch. V. Šimkovič, Ing. arch. P. Gonda
Spoluautori: Ing. arch. M. Tartaľ a Ing. arch. M. Valúšek

Návrh číslo 5
Autori: maK ateliér, Bratislava
Ing. arch. Karin Lexmann, Ing. arch. Martina Pintérová, Ing. Michal Polák

3. cena, 1.500,- eur

Návrh číslo 17
Autori: GUTGUT, s. r. o., Bratislava
Ing. arch. Števo Polakovič, Ing. arch. Roman Halmi, Ing. arch. Peter Jurkovič, Ing. arch. Lukáš Kordík, Ing. arch. Ivan Príkopský

1. odmena, 900,- eur

Návrh č. 2
Autori: Ing. arch. Jozef Istenes, Mgr. art. Boris Kopaj v spolupráci s Colin McMurtry, Andrew Castle – 3dpix, Veľká Británia

2. odmena, 400,- eur

Návrh č. 8
Autori: Ing. arch. Vladimír Zigo, Ing. arch. Marusia Zigová, Ing. arch. Ľubica Zemanová

Návrh č. 12
Autori: OFFICE110 architekti, s.r.o., Bratislava
Ing. arch. Peter Kopecký, Ing. arch. Martin Hormann, Ing. arch. Richard Kastel

Návrh č. 22
Autori: ARDELINE, s. r. o., Braislava
Mgr. art. Martin Hruška a Ing. Peter Bolebruch

Návrh č. 26
Autori: Mgr. arch. Igor Lichý, Ing. arch. Tomáš Šebo, Mgr. arch. Nora Vranová v spolupráci s Mgr. Art. Miro Vrana

Zápis vyhotovil Ing. Samuel Polakovič, sekretár súťaže
www.castellum.sk