NKP Spišský hrad – stabilizácia Románskeho paláca

Vyhlasovateľ: SNM (Slovenské národné múzeum), Vajanského nábr. č.2. P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16. Súťaž v zmysle § 104 zákona č. 25/2006 Z.z.
Predmet zakázky: NKP Spišský hrad – stabilizácia románskeho paláca
Oznámenie o výsledku súťaže návrhov
Predložené súťažné návrhy sa umiestnili v nasledovnom poradí:

 

1. miesto, Študio J + J, s. r. o., Ing. arch. Magdaléna Janovská, Ing. arch. Mária Čutková, Ing. arch. Ján Dolejší

2. miesto, Obnova s. r. o., Ing. arch. Peter Nižňanský

3. miesto Proma s. r. o., Ing. arch. Ľuboslav Mlynarčík