NKP Spišský hrad – stabilizácia Románskeho paláca

Vyhlasovateľ: SNM (Slovenské národné múzeum), Vajanského nábr. č.2. P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16. Súťaž v zmysle § 104 zákona č. 25/2006 Z.z.
Predmet zakázky: NKP Spišský hrad – stabilizácia románskeho paláca
Oznámenie o výsledku súťaže návrhov
Predložené súťažné návrhy sa umiestnili v nasledovnom poradí:

 

1. miesto, Študio J + J, s. r. o., Ing. arch. Magdaléna Janovská, Ing. arch. Mária Čutková, Ing. arch. Ján Dolejší

2. miesto, Obnova s. r. o., Ing. arch. Peter Nižňanský

3. miesto Proma s. r. o., Ing. arch. Ľuboslav Mlynarčík

CEZAAR