SPOTS výmenníky – kultúrne body okraja

1. Vyhlasovateľ (verejný obstarávateľ):
Mesto Košice
Tr. SNP č.48/A
040 11 Košice
IČO: 00691135
http://www.kosice.sk

2. Predmet obstarávania – súťaže návrhov
Predmetom súťaže návrhov bolo ideové architektonické riešenie využitia existujúcich objektov bývalých výmenníkových staníc na „kultúrno-spoločenské” body v jednotlivých sídliskách mesta Košice:

– Výmenník tepla Krosnianska/Ovručská – dvojica, MČ Košice – Dargovských hrdinov
– Výmenník tepla Ľudová ulica, MČ Košice – Západ
– Výmenník tepla Štítová ulica, MČ Košice – Staré mesto
Výmenník tepla Wuppertálska, MČ Košice – KVP

3. Druh a postup súťaže
Išlo o postup v zmysle § 103 – § 108 /súťaž návrhov/ zákona o verejnom obstarávaní ako
architektonická verejná súťaž pre neobmedzený počet účastníkov vedúci k zadaniu zákazky
na poskytnutie služby postupom podľa § 58 ods.1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní.
Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov (č.KA-345/2010)

4. Priebeh a vyhodnotenie súť. návrhov:
Súťažné podmienky si vyžiadalo 34 záujemcov.
Vyhlasovateľom menovaná porota anonymne hodnotila súťažné návrhy dňa 16.9.2010 od
9.00 hod. v budove „Kulturpark-u” na Kukučínovej 2 v Košiciach

5. Zoznam účastníkov, ktorí predložili súťažné návrhy
1. Ing. arch. Štefan Lichvár L. Dérera, Bratislava
2. Ing. arch. Peter Pásztor Fejova 12, Košice
3. projekt:or Bratislavská 590/16, Modra
4. 3linea, spol. s r.o. Jesenského 26, Košice
5. Ing. arch. Jozef Kužma Duchnovičovo nám. 1, Prešov
6. Ing. František Mihalič Jána Béreša 14, Prešov
7. Stavoprojekt Košice a.s. Letná 27, Košice
8. Atrium s.r.o. Letná č.40, Košice
9. x – arch s.r.o. Kollárova 44, B.Bystrica
10. Reflex-pro s.r.o. Kmeťova 27, Košice
11. KOPA s.r.o. Šoltésovej 1, Košice
12. Ing. arch. Alexander Lami Štítova 2, 040 01 Košice
13. DGA s.r.o. Popradská č.80, 040 11 Košice

Všetky súťažné návrhy boli porotou prijaté a postúpili do vyhodnotenia.

6. Výsledok vyhodnotenia a ceny a odmeny udelené v súťaži návrhov

Výsledok bodového hodnotenia poroty:

časť 1 – Výmenník tepla Krosnianska/Ovručská – dvojica, MČ Košice – Dargovských hrdinov (8 návrhov)
Súťažný návrh: Celkové umiestnenie:
6. Ing. František Mihalič 1
1. Ing. arch. Štefan Lichvár 2
4. 3linea, spol. s r.o. 3

časť 2 – Výmenník tepla Ľudová ulica, MČ Košice – Západ (6 návrhov)
Súťažný návrh: Celkové umiestnenie:
2. Ing. arch. Peter Pásztor 1
1. Ing. arch. Štefan Lichvár 2
6. Ing. František Mihalič 3

časť 3 – Výmenník tepla Štítová ulica, MČ Košice – Staré mesto (10 návrhov)
Súťažný návrh: Celkové umiestnenie:
10. Reflex-pro s.r.o. 1
1. Ing. arch. Štefan Lichvár 2
6. Ing. František Mihalič 3

časť 4 – Výmenník tepla Wuppertálska, MČ Košice – KVP (6 návrhov)
Súťažný návrh: Celkové umiestnenie:
6. Ing. František Mihalič 1
8. Atrium s.r.o. 2
1. Ing. arch. Štefan Lichvár 3

Ceny, odmeny udelené v súťaži návrhov

časť 1Výmenník tepla Krosnianska/Ovručská – dvojica, MČ Košice – Darg. hrdinov
1. cenu udelila porota súťažnému návrhu č. ..6 vo výške 700 €
2. cenu udelila porota súťažnému návrhu č. ..1vo výške 400 €
3. cenu udelila porota súťažnému návrhu č. ….4…………. vo výške 250 €
Porota udelila odmenu súťažnému návrhu č. …..5………… vo výške 200 €

časť 2Výmenník tepla Ľudová ulica, MČ Košice – Západ
1. cenu udelila porota súťažnému návrhu č. ……..2……… vo výške 700 €
2. cenu udelila porota súťažnému návrhu č. ……..1…….. vo výške 400 €
3. cenu udelila porota súťažnému návrhu č. ……..6…….. vo výške 250 €
Porota udelila odmenu súťažnému návrhu č. ……..8……… vo výške 200 €

časť 3Výmenník tepla Štítová ulica, MČ Košice – Staré mesto
1. cenu udelila porota súťažnému návrhu č. ……..10…….. vo výške 700 €
2. cenu udelila porota súťažnému návrhu č. ………1…….. vo výške 400 €
3. cenu udelila porota súťažnému návrhu č. ………6…….. vo výške 250 €
Porota udelila odmenu súťažnému návrhu č. ………3……… vo výške 200 €

časť 4Výmenník tepla Wuppertálska, MČ Košice – KVP
1. cenu udelila porota súťažnému návrhu č. …..6………. vo výške 700 €
2. cenu udelila porota súťažnému návrhu č. …..8………. vo výške 400 €
3. cenu udelila porota súťažnému návrhu č. …..1………. vo výške 250 €

Odporúčanie poroty k súťaži
Porota konštatovala, že vyhlásenie verejnej architektonickej súťaže je významný skutkom mesta Košice. Účel súťaže bol naplnený. Porota je presvedčená, že návrhy zúčastnené v súťaži preukázali odbornú kvalitu.

Samostatný referát verejného obstarávania

Viac o návrhoch

http://www.uzemneplany.sk/sutaz/vysledky-sutaze-na-spots-vymenniky-kulturne-body-okraja

http://www.kosice.sk/article.asp?id=8591