Mestský park Piešťany

Výsledky krajinársko – architektonickej súťaže Mestský park Piešťany

Zasadnutie poroty sa konalo dňa 11. 10. 2012 v Piešťanoch.

 

Umiestnenie : 1.cena č súťažný návrh č.. 8

Ing. Ivana Kučírková, M.Sc., Cetuna 1294, 916 11 Bzince pod Javorinou

Ing. Dominika Letková, Sídlisko 9. mája 315/9, 922 03 Vrbové

Ing. Klára Nepustilová, Přímá 1262, 383 01 Prachatice

Ing. Eva Teplická, Hodská 359, 924 00 Galanta

 

2. cena – súťažný návrh č. 6

Ing. Zoltán Balko, Tribečská 1, 949 01 Nitra

odborná spolupráca: Ing. Štefan Lančarič, Ing. Tomáš Belovič

 

3. cena – súťažný návrh č. 3

Ing. Izsak Gabriel – EKOLOGIK, Gaštanový rad 14, 929 01 Dunajská Streda

spolupracovníci:

Ing. Švecová Soňa, Vážska 7, 921 01 Piešťany

Ing. Krásny Pavol, Vodárenská 4606/88, 921 01 Piešťany

Ing. arch. Maršalová Katarina, Hodžova 2152/7, 921 01 Piešťany

 

Udelenie odmien:

Súťažným návrhom  č. 2.  RUDBECKIA, s.r.o., Svätoplukovo 449, 951 16 Svätoplukovo

autori: Ing. Júlia Straňáková, Svätoplukovo 449, 951 16 Svätoplukovo,

Ing. Denisa Halajová, PhD., Južná 10, 949 01 Nitra,

Ing. Monika Menyhartová, Novomeského 507/59, 949 12 Nitra

 

a č. 5   2ka, s.r.o., Dlhé nad Cirochou 44, 067 82 Dlhé nad Cirochou

spracovatelia: Ing. Peter Pasečný,

Ing. Ivana Pasečná PhD.,

Bc. Lenka Korbeľová)

 

sa pre čiastkové prínosy porota rozhodla udeliť odmenu vo výške 200,- Eur.