Parkhill

Vyhodnotenie urbanisticko-architektonickej súťaže PARKHILL v Bratislave – Staré Mesto 

 

Umiestnenie: 

1.cena: Súťažný návrh č.13:

Architektonické a urbanistické riešenie:

NICE ARCHITECTS s.r.o., Páričkova 18, 821 07  Bratislava 80%

Ing.arch., Ing.Tomáš Žáček AA SKA 1890AA

Ing.arch.Soňa Pohlová

Ing.arch.Igor.Žáček

Autori Landscape dizajn:

2KA s.r.o., Dlhé nad Cirochou 44, 067 82 Snina 20%

Ing.Peter Pasečný, AKA SKA 0039KA

Ing.Ivana Pasečná PhD. AKA SKA 0053KA

Ing.Erika Sekanová

 

2.cena: Súťažný návrh č.2:

Ing.arch.Ľubomír Bízik, Jasovská 11, 851 07 Bratislava

Ing.Peter Nagy, Brečtanová 395/5, 931 01  Šamorín-Mliečno

Bc.Linda Záklasníková, Okružná 175/11, 955 01  Topoľčany

 

3.cena: Súťažný návrh č.4:

VALLO SADOVSKY ARCHITECTS

Autori:

Ing.arch.Matúš Vallo, Pavlovova 9, 821 06  Bratislava

Ing.arch.Oliver Sadovsky, Kuzmányho 11, 811 06  Bratislava

Spoluautori:

Ing.arch.Branislav Husárik, Nad Valkom 26, 831 07  Bratislava

Ing.arch.Peter Janeček, Mýtna 11, 811 07 Bratislava

Ing.arch.Jozef Bátor, PHD., Richnava 207, 05351

Bc.Mateja Vonkomerová, Poľná 6, 977 01  Brezno

Bc: Marcel Vadík, Šterúsy 87, 922 03

Lenka Petráková, Hurbanova ves 12, 903 01

Juraj Peták, Hrebendova 3, 811 02  Bratislava

 

 

Udelené odmeny:

 

Odmena 1000,-€ za 4.miesto: Súťažný návrh č.9:

Autori:

Ing.arch.Pavol Suchánek, Sološnícka 39, 841 05  Bratislava

Ing.arch.Jozef Šoltés, Belopotockého 1, 811 05  Bratislava

Spoluautori:

Ing.arch,Ivan Németh, Povraznícka 14, 811 05  Bratislava

Ing.arch.Zuzana Perželová, Moskovská 27, 811 08 Bratislava

Ing.arch.Boris Chmel, Bohúňova 40, 811 04  Bratislava