Žilina – Hájik

Udelené ceny a odmeny v súťaži návrhov Žilina – Hájik Západ

Porota verejnej anonymnej súťaže návrhov s udelením cien na rokovaní poroty dňa 13.12.2012 rozhodla o udelení cien a odmien takto:

 

CENY V PORADÍ:

 

  1. 1.   cena      

Súťažný návrh E:     vo výške   3 000 €

autorský kolektív    APROX s.r.o., Arménska 1A, 82106 Bratislava

v zložení:                Ing. arch. Ľ. Mezovský

Ing. arch. Vladimír Hrdý

 Ing. Peter Dolinajec

 Ing. Marián Kriššák

 Ing. arch. Branislav Groch

 Ing. arch. A. Káčerová

 Ing. arch. Romana Hronská

 Ján Vykroč

 

  1. 2.  cena

Súťažný návrh C:     vo výške  1 800 €

autorský kolektív v zložení:

Ing. arch. Boris Bartanus, Komenského 1261/3, 03101 Liptovský Mikuláš

Ing. arch. Martin Bátik, 1.mája 1201/127, 03101 Liptovský Mikuláš

Ing. arch. Martin Bobák, 1.mája 1544/92, 03101 Liptovský Mikuláš

spoluautor:      Ing. Martin Uličný, Roľnícka 486/43, 03101 Liptovský Mikuláš

 

  1. 3.  cena

Súťažný návrh A:     vo výške  1 200 €

autorský kolektív v zložení:

Ing. arch. Tomáš Tornyos, Rudohorská 24, 97411 Banská Bystrica

Ing. arch. Miroslava Tornyosová, Rudohorská 24, 97411 Banská Bystrica

Ing. arch. Ivica Gašparovičová, Štefánikova 11, 98501 Kalinovo

 

3 ODMENY BEZ URČENIA PORADIA:               

 

Súťažný návrh B:     odmena vo výške   500 €

autorský kolektív v zložení:

Ing. arch. Ľubomír Kružel, Kempelenova 10, 01015 Žilina

Ing. arch. Ľubomír Kružel ml.,  Petzvalova 2, 01015 Žilina

Ing. arch. Ivan Kružel, Kempelenova 10, 01015 Žilina

Súťažný návrh D:     odmena vo výške   500 €

autorský kolektív v zložení:

Ing. arch. Peter Nezval, Architektonické ateliéry AUT, Žitná 13, 01001 Žilina

Ing. arch. Vladimír Talaš, Ateliér T-PLUS, Továrenská 10, 81000 Bratislava

spoluautori:     Ing. arch. Róbert Toman

Ing. arch. Maroš Likavčan

Ing. arch. Pavol Uličný

spolupráca:     Ing. arch. Pavol Visczor

                        Ing. Roman Tiso

                        Ing. Pavol Matys

                        Anna Valachová

 

Súťažný návrh F:     odmena vo výške   500 €

autorský kolektív    BOGÁR KRÁLIK URBAN  ateliér architektúry a designu

Panská 13, 81101 Bratislava

v zložení:                 Ing. arch. Michal Bogár

 Ing. arch. Ľubomír Králik

 Ing. arch. Ľudovít Urban

spolupráca:             Ing. arch. Vladimír Buc

                                Ing. arch. Tomáš Molnár

                                Ing. arch. Martin Nagy

vizualizácie:            Daniel Lešták, 811 Studio