Modernizácia pešieho mosta Ružomberok – Likavka

Predmetom súťaže bolo vytvoriť nekomplikovaný jednoznačný návrh na modernizáciu pešieho mosta, tak aby obsahoval chodníky pre peších a cyklistov na stávajúcom mieste cez rieku Váh vo vysokej estetickej urbanisticko-architektonickej kvalite riešenia. Modernizácia nevylučuje výstavbu úplne nového mosta.  

Víťazné návrhy

1. cena – 2000 € Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Bohunická 133/50, Brno, Česká republika

2. cena – 1000 € Igor Palčo s.r.o., Dúbravská cesta 9 Bratislava, Jozef Karlubík a Monika Nétryová, P. O. Box 121 Bratislava

3. cena – 500 € Arquitecto Gonzalo BARCENA MEDINA, Bystrická cesta 178, Ružomberok

Odmenené návrhy

100 € – FIDOP s.r.o., Jánošíkova 21, Žilina 010 01

100 € – Ing.arch. Jozef Hýravý – IPEA ŠTÚDIO J. Jančeka 2 Ružomberok, Ing. arch. Andrej Švec – a2š architekti s.r.o. a Ing. arch. Peter Šercel – a2š architekti s.r.o. Tehelná 192/2, Veľké Úľany

100 € – rmk architekti s.r.o. Mgr. A. Richard Kalmár Nám. A. Hlinku 34 Ružomberok, Ing.arch. Michal Bálek a Ing. arch. Martina Báleková Kvačany 235, Kvačany

 

100 € – x-arch s.r.o. v zastúpení Mgr. art. Ing. arch .Ing .Marek Danihel, Kollárova 44, Banská Bystrica

100 € – Ing. arch. Rastislav Gromnica Malé Tatry 23 Ružomberok a Mgr. art. Martin Gromnica Malé Tatry 15, Ružomberok

 

100 € – Ing. arch. Dávid Goč, ATELIÉR GAM s.r.o., Námestie A. Hlinku 27, Ružomberok