Obnova časti Námestia slobody v Prievidzi

Vyhodnotenie architektonickej súťaže Obnova časti Námestia slobody v Prievidzi

pdMesto Prievidza vypísalo anonymnú architektonickú súťaž na spracovanie návrhu architektonického riešenia časti pešej zóny so zakomponovaním vodného prvku a súvisiaceho priestoru pešej zóny na Námestí slobody v centrálnej mestskej zóne. Po vyhodnotení dňa 7. novembra 2013 je známe výsledné poradie návrhov určené na zasadnutí výberovej komisie.

Do súťaže bolo v stanovenom termíne doručených 9 návrhov, z ktorých všetky formálne zodpovedali súťažným podmienkam. Po vyhodnotení anonymnej architektonickej súťaže „Obnova časti Námestia slobody v Prievidzi“ dňa 7. novembra 2013 13.00 porota otvorila obálky s menami autorov jednotlivých ocenených súťažných návrhov, z ktorých vyplynulo nasledovné:

1. cena – 1 000 €: súťažný návrh „H“: txt architekti, Heyrovského 1, 841 03 Bratislava (Ing. Ing. arch. Marian Trcka; Ing. arch. Jaroslav Tarajčák; Ing. arch. Branislav Lackovič) 2. cena – 600 €: súťažný návrh „I“:  Atelier KrajArch (Ing. Klára Nepustilová; Ing. Eva Teplická; Ing. arch. Denisa Valášková) 3. cena – 400 €: súťažný návrh „G“: (Ing. Miroslava Blanárová; Ing. Hana Oríšková; Ing. Magdaléna Pastvová; Ing. arch. Matúš Polák)

Riešené územie je vymedzené na severnej časti námestia a je ohraničené pamätníkom a okrajom spevnenej plochy realizovanej v zmysle projektu Pešej zóny Námestia slobody. V riešenom území sa nachádza aj barokový, kamenný Trojičný stĺp. Námestie slobody v Prievidzi bolo v predchádzajúcich 20 rokoch postupne obnovené. Územie, na ktoré bola zadaná architektonická súťaž rieši zostávajúcu časť námestia, ktorá ešte nebola obnovená.

publikované vizuály nájdete na:. http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/vyhodnotenie-architektonickej-sutaze-obnova-casti-namestia-slobody-v-prievidzi

súťažný návrh „H“: txt architekti, Heyrovského 1, 841 03 Bratislava
(Ing. Ing. arch. Marian Trcka; Ing. arch. Jaroslav Tarajčák; Ing. arch. Branislav Lackovič)

hey1hey2

hey3

 

 

súťažný návrh „I“:  Atelier KrajArch
(Ing. Klára Nepustilová; Ing. Eva Teplická; Ing. arch. Denisa Valášková)

1i2

i3

súťažný návrh „G“:
(Ing. Miroslava Blanárová; Ing. Hana Oríšková; Ing. Magdaléna Pastvová; Ing. arch. Matúš Polák)

 g1

g2g3