Štúdia revitalizácie architektonickej a parkovej úpravy parku na Račianskom mýte v Bratislave

Vyhodnotenie súťaže návrhov:

1. cena

2ka, s. r. o. Dlhé nad Cirochou 44, 067 82 Snina ,Karpatská 22, 811 05 Bratislava

2.cena

Ing. Eva Teplická – KrajArch

Hodská 359/31, 924 01 Galanta

Dominika Letková – BIELY ATELIÉR

Sídlisko 9.mája 315/9, 922 03 Vrbové

Ing. Ivana Kučírková

916 11 Bzince pod Javorinou, Cetuna 1294

Ing. Klára Nepustilová

Přímá 1262, 383 01 Prachatice

3. cena

arch&crafts, s. r. o.

Werferova 1, 040 01 Košice

Odmenené návrhy:

300€

Mgr. art. Vít Halada Art. D.

Nová 22, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

Ing. arch. Benjamín Brádňanský

Ing. arch. Mgr. Art. Ondrej Kurek

Ing. arch. Tomáš Krištek

Ing. Michal Marcinov

200€

Združenie fyzických osôb Palisády Ateliér

Palisády 55, 811 06 Bratislava