Žilina – Centrum Rudiny II

Verejná anonymná súťaž Žilina – Centrum Rudiny II

 

Výsledky súťaže návrhov sú nasledujúce:

  1. cena        Súťažný návrh G:      vo výške   1 800,- € 

autorský kolektív:    PROMA, s.r.o., Ul. Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina

v zložení:                Ing. arch. Miroslav Marendiak

 Ing. arch. Jozef Sobčák

  

  1. cena          Súťažný návrh H:     vo výške  1 100,- € 

autorský kolektív:    APROX s.r.o., Arménska 1A, 821 06 Bratislava

v zložení:                Ing. arch. Ľubomír Mezovský, Tomášikova 50E. 831 04 Bratislava

 Ing. arch. Vladimír Hrdý, Furdekova 5, 851 00 Bratislava

 Ing. Peter Dolinajec, Rezedová 1488/10, 821 01 Bratislava

 Ing. Marián Kriššák, Kuzmányho 21, 060 01 Kežmarok

 Ing. Branislav Groch, Matejovie 545/15, 033 01 Liptovský Hrádok

 Ing. arch. A. Káčerová, Rajecká 38, 821 07 Bratislava

 Ing. Romana Hronská, Teplická 4, 921 01 Piešťany

 Ján Vykroč, Ľubochňa, 034 91 Ľubochňa

 

 

  1. cena          Súťažný návrh A:     vo výške  800,- € 

autorský kolektív:  Ing. arch. Michal Diviš, Konská 315, 013 13 Rajecké Teplice

Ing. arch. Peter Šoltész, Polomská 1781/2, 010 08 Žilina

Ing. arch. Silvia Jančiaková, Fatranská 3100/4, 010 08 Žilina

Ing. arch. Kristína Kováčová, Stránske 235, 013 13 Rajecké Teplice

 

 

1. odmena     Súťažný návrh B:     odmena vo výške   600,- €

 

autor:                     Ing. arch. Roland Géci, Mochovská 10, 934 05 Levice  

a kolektív:              Ing. arch. Roderik Baltazár

Ing. arch. Juraj Ďurík

Ing. arch. Lucia Geršiová

Ing. Patrik Fűle

 

 

2. odmena     Súťažný návrh J:      odmena vo výške   400,- €

 

autor:                     Ing. arch. Imrich Pleidel, Jarmočná 17, 927 00 Šaľa

spolupráca:            Ing. arch. Ing. Ján Kováč

                               Mgr. art. Ondrej Pleidel

                               Ing. arch. Lukáš Poruba

 

3.3 – 3.9. odmena bez určenia poradia

 

–   Súťažný návrh C:   odmena vo výške   114,- €

 

autorský kolektív:         Ing. arch. Dávid Goč,  Architektonický ateliér, Nám. A. Hlinku 27,  

                                                                     034 01 Ružomberok

  Ing. arch. Lucia Krupová

  Ing. arch. Anna Gočová

  Ing. arch. Marián Goč

 

 

–  Súťažný návrh D:    odmena vo výške    114,- €

 

autorský kolektív:         Ing. arch. Ľubomír Kružel, Kempelenova 10, 010 15 Žilina

                                     Ing. arch. Ľubomír Kružel ml., Petzvalova 2, 010 15 Žilina

                                     Ing. arch. Ivan Kružel, Kempelenova 10, 010 15 Žilina

 

 

–  Súťažný návrh E:    odmena vo výške    114,- €

 

autorský kolektív:         Ing. arch. Boris Bartanus, Komenského 1261/3,

                                                                                  031 01 Liptovský Mikuláš

Ing. arch. Martin Bátik, 1.mája 1201/127, 03101 Liptovský Mikuláš

Ing. arch. Martin Bobák, 1.mája 1544/92, 03101 Liptovský Mikuláš

Ing. arch. Tatiana Petrulová, Hybe 580, 031 32 Hybe

 

 

–  Súťažný návrh F:    odmena vo výške   114,- €

 

autori:                           Ing. arch. Tomáš Tornyos, Rudohorská 24, 974 11 Banská Bystrica

                                     Ing. arch. Miroslava Tornyosova, Rudohorská 24,

                                                                                              974 11 Banská Bystrica

spoluautor:                    Ing. arch. Ivica Gašparovičová, Štefánikova 11, 985 01 Kalinov

 

 

–  Súťažný návrh I:     odmena vo výške   114,- €

 

autorský kolektív:         txt architekti

autori:                           Ing. Ing. arch. Marián Trcka, txt architekti,

                                                                                     Heyrovského 1, 841 03 Bratislava

                                     Ing. arch. Jaroslav Tarajčák

                                     Ing. arch. Branislav Lackovič

                                     Ing. arch. Juraj Šiarnik

 

 

–  Súťažný návrh K:    odmena vo výške   114,- €

 

autor:                Ing. arch. Peter Hubený, Tulská 1684/6, 010 08 Žilina

spolupráca,

dopravné riešenie:       Ing. Michal Loffler

 

–  Súťažný návrh L:    odmena vo výške   114,- €

 

autorky:                        Ing. arch. Eva Žolnayová, Wolkrova 4, 851 01 Bratislava

Ing. arch. Kristína Hrebíčková, Višňová 12, 831 01 Bratislava

Ing. arch. Katarína Michalková, Slnečná 41, 900 91 Limbach

Ing. arch. Elena Rabčanová, L. Novomeského 19, 902 01 Pezinok

 

 

 

 

 

 

V Žiline 11.12. 2013                           Zapísala:  Ing. arch. Viera Šottníková, sekretárka poroty