Mestský úrad v Leopoldove

Mesto Leopoldov vyhlásilo ku dňu 27.5.2014 verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov Mestský úrad v Leopoldove. Zámerom súťaže bolo získanie návrhu budovy Mestského úradu s priľahlými verejnými priestormi v centre mesta Leopoldov. Porota rozhodla o víťazoch takto:

1. cena: 4000 €

autori: Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Pavol Šilla, spolupráca: Bc. Martin Ortuta, Bc. Alžbeta Barančíková, Bc. Juraj Červený

2. cena: 2500 €

autori: Mgr. art. Aleš Šedivec, Mgr. art. Tomáš Tokarčík, Ing. arch. Lenka Iľová

3. cena: 1500 €

autori: arch. BA FH Zuzana Ondrušková, Ing. arch. Róbert Bakyta, spoluautor: Ing. arch. Martin Simonides

 

Podrobné informáciami o vyhodnotení súťaže sú uverejnené na: http://www.sutazleopoldov.sk/?page_id=129

 

Tlačová správa