Návrh zásad a základných smerov územného rozvoja mesta pre spracovanie územného plánu mesta Košice

.
Predmetom súťaže návrhov bolo získať návrh / návrhy zásad a základných smerov územného rozvoja mesta Košice, ako podklad pre spracovanie Územného plánu mesta Košice (v skratke „ÚPM Košice“ – stupeň územný plán obce).

Poradie víťazných návrhov:

  1. Cena 1.800€ – Skupina: ARKA – architektonická kancelária, s.r.o., Zvonárska 23, Košice, (poverený člen skupiny) Ing. arch. Alexander Bél, Zvonárska 23, Košice, Ing. arch. Viktor Malinovský, Rázusova 44, Košice
  2. Odmena 500€ – CASUA, spol. s.r.o., Běžecká 2407/2, Praha 6, Česká republika
  3. Odmena 500€ – Architektonické štúdio Atrium s.r.o., Mlynská 27, Košice

Viac informácií nájdete na www.kosice.sk