Pešia zóna na Hlavnej ulici v Galante

Mesto Galanta vyhlásilo 14. Septembra 2015 verejnú anonymnú urbanisticko – architektonickú súťaž „Pešia zóna na Hlavnej ulici v Galante“, ktorej účelom bolo nájsť najlepší návrh prestavby Hlavnej ulice na tzv. mäkkú pešiu zónu tak, aby boli splnené náročné funkčné a prevádzkové požiadavky s požiadavkami na najvyššiu kvalitu urbanisticko– architektonického riešenia.

Ceny a odmeny boli udelené súťažným návrhom nasledovne:

  1. cena: Návrh č. 3 – odmena 1500,-€

Autorský kolektív: Ing. Ivana Kučírková, Ing. Veronika Bagárová, Ing. Matej Jasenka, PhD., Ing. Soňa Ridillová, Ing. Eva Teplická, Bc. Martin Tretina

 

  1. cena: Návrh č. 2 – odmena 1000,-€

Autorský kolektív FKF design s.r.o.: Ing. Sylvia Csandalová, Ing. arch. Ladislav Vikartovský, Ing. arch. Martin Strehovský

 

  1. cena: Návrh č. 1 – odmena 500,-€

Autorský kolektív JaOnMi Creatures s.r.o.: Ing. arch. Mgr. arch. Michal Lošonský, Ing. arch. Mgr. arch. Ondrej Zachar, M.A., ArtD., Ing. arch. Silvia Frčková, Mgr. art. Viktória Fedorkovičová, Mária Demáčková, Mrg. art. Vít Halada, ArtD.

 

  1. cena: Návrh č. 4 – bez odmeny

Autorský kolektív: Ing. Arch. Rudolf Benček, Bc. Juraj Peták

Viac informácií nájdete na www.galanta.sk.