Prestavba a revitalizácia komplexu Elektrární v Žiline

ISTROFINAL KN, s.r.o. Žilina vyhlásila ku dňu 31.10.2014 verejnú anonymnú architektonickú súťaž „Prestavba a revitalizácia komplexu Elektrární v Žiline“ podľa §§ 847 až 849 Občianskeho zákonníka a podľa Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov na riešenie rekonštrukcie a prestavby administratívnej budovy a areálu Elektrární na Ul. republiky v Žiline. Cieľom tejto verejnej anonymnej architektonickej súťaže bolo vyriešenie rekonštrukcie a revitalizácie objektu administratívnej budovy Elektrární – národnej kultúrnej pamiatky (NKP), t.j. obnovu, resp. prinavrátenie stavu jej pôvodného architektonického, výtvarného, priestorového a výrazového konceptu autorov architektov Františka Bednárika a Ferdinanda Čapku a zabezpečenie ďalšej existencie objektu NKP podmienenej novým využitím objektov.

Výsledky súťaže návrhov sú nasledujúce:

1. cena vo výške 4 000,- €

Autori:  Ing. arch. Martin Jančok, MSc. arch. Michal Janák

Spolupráca: Michal Marcinov, Jana Pajchlová, Ľubomíra Blašková

 

  1. cena znížená vo výške 2 000,- €

Autori: Ing. arch. Štefan Starinský, Ing. arch. Zuzana Šestinová, Ing. arch. Jozef Veselovský, Mgr. art. Zuzana Kalusová

Spolupráca: Ing. arch. Jana Kačurová, Ing. arch. Juraj Kalus

 

  1. cena znížená vo výške 1 000,- €

Autori: 2021 architekti

Tím v zložení: Ing. arch. Peter Kručay, Ing. arch. Peter Lényi, Ing. arch. Ondrej Marko, Ing. arch. Marián Lucký, Ing. arch. Marek Harčarík

 

  1. cena znížená vo výške 1 000,- €

Autori: arch. BA FH Zuzana Ondrušková, Ing. arch. Eva Šišková, Ing. arch. Róbert Bakyta, Ing. arch. Miroslav Šestina

Spoluautor: Ing. arch. Daniela Šestinová

 

Ing. Slavomír Bodis, konateľ spoločnosti ISTROFINAL KN, s.r.o. a podpredseda poroty, ako vyhlasovateľ súťaže nad rámec súťažných podmienok udelil odmenu za prínos k riešeniu predmetu súťaže vo výške 100,- € všetkým neoceneným súťažným návrhom, ktoré boli v súťaži hodnotené.

 

Viac informácií vrátane víťazného návrhu a ostatných súťažných návrhov nájdete na stránkach www.istrofinal.sk/sk/sutaze/elektrarne-zilina a www.elektrarne-zilina.sk/sk/sutaz.