Materská škola Selce

Obec Selce vyhlásila ku dňu 1.12.2015 verejnú anonymnú architektonickú súťaž s názvom „Materská škola Selce“, overenú Slovenskou komorou architektov.

Cieľom súťaže bolo v areáli Základnej školy v Selciach návrhom novej stavby v náväznosti na rekonštrukciu jestvujúcich objektov získanie návrhu, ktorého realizácia vytvorí moderné a podnetné prostredie pre vzdelávanie a starostlivosť o deti v predškolskom veku zo spádovej oblasti obce. Porota rozhodla o udelení cien nasledovne:

1. cena: 3000,- euro

návrh č.40 – studio B52 , s.r.o. (Ing. arch. Michal Lang, Ing. arch. Boris Benedek, Ing. arch. Ján Pieš)

cmsSiteBoxPhoto_12951-8898 cmsSiteBoxPhoto_12952-8899

 

2. cena: 2000,- euro

návrh č.28 – SLLA Architects (Ing. arch. Michal Sulo, Ing. arch.  Miriam Líšková)

cmsSiteBoxPhoto_12954-8900 cmsSiteBoxPhoto_12955-8901

 

3. cena: 1000,- euro

návrh č.7 – Ing. arch. Petra Schleicher, Ing. Ivan Tasler

cmsSiteBoxPhoto_12957-8902 cmsSiteBoxPhoto_12958-8903

 

Podrobnú dokumentáciu všetkých prihlásených návrhov nájdete na Archinfo a výsledky aj na webovej stránke obce Selce www.selce.sk.

Komentár poroty