Obnova vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v Banskej Bystrici – Majeri

Mesto Banská Bystrica vyhlásilo dňa 22. júna 2016 verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž “Obnova vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v Banskej Bystrici – Majeri”, ktorej predmetom bol návrh optimálneho architektonického, urbanistického a výtvarno-umeleckého riešenia obnovy časti vojenského cintorína z 1. sv. vojny, ktorý sa nachádza v Banskej Bystrici – časť Majer a dnes je z väčšej časti neprístupný.

V rámci návrhu bolo potrebné vyriešiť obnovu a prezentáciu zaniknutého cintorína spôsobom, ktorý vytvorí dôstojné pietne miesto venované obetiam 1. sv. vojny a obnovu jednotlivých hrobových miest v počte cca 450.

Porota rozhodla o víťazoch a odmenených nasledovne:

  1. cena (1.800,- €)

Návrh č. 7: Ing. arch. Benjamín Bradňanský, Ing. arch. Vít Halada, Maroš Greš

 

  1. cena (850,- €)

Návrh č. 9: Bc. Katarína Sýkorová, Bc. Dan Šamánek, Ing. arch. Martin Šarafín

 

  1. cena (850,- €)

Návrh č. 5: Mgr. Inž. arch. Szymon Rozwalka, Ing. arch. Adéla Kyselová

 

  1. cena – nebola udelená

 

Odmena (300,- €)

Návrh č. 3: Ing. arch. Michal Bugáň, Ing.arch. Marián Ján

 

Odmena (300,- €)

Návrh č. 8: Ing. arch. Vladimír Tomala, Ing. arch. Martin Sedláček, Bc. Boris Rusiňák

 

Odmena (300,- €)

Návrh č. 10: Ing. arch. Emanuel Zatlukaj, Ing. arch. Branislav Lackovič, Mgr. art. Rea Dilhoffová, Ing., Ing. arch. Marian Trcka, Mgr. art. Jana Moreno