Športová hala Bratislava – Vajnory

Mestská časť Bratislava – Vajnory vyhlásila ku dňu 19. mája 2016 verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťažŠportová hala Bratislava – Vajnory“. Predmetom súťaže návrhov bolo architektonické a hmotovo-priestorové riešenie viacúčelovej športovej haly so zázemím a urbanistické riešenie areálu s návrhom statickej dopravy k navrhovanej stavbe. Účelom súťaže bolo zabezpečenie štúdie na vypracovanie projektovej dokumentácie k vybudovanie športovej haly vo Vajnoroch.

 

Porota rozhodla o víťazoch nasledovne:

1, cena – 3.000,-€

Návrh č. 2 – Ing. arch. Juraj Hantabal, Ing. arch. Michaela Hantabalová, Ing. arch. Jakub Hanták

2-poster-a

 

2, cena – 2.000,-€

Návrh č. 8 – Ing. arch. Juraj Jančina,  Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.

8-sportova-hala-vajnory_small

 

3, cena – 1.000,-€

Návrh č. 5 – Ing. arch. Juraj Furdík, CSc.,  Ágnes Gyarmati

5-vajnory_sportova-hala_panel1