Verejné priestory Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie v Bratislave

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto vyhlásila ku dňu 27.1.2016 súťaž návrhov na architektonicko-urbanistické riešenie verejných priestorov Šafárikovho námestia a Fajnorovho nábrežia v Bratislave ako kontaktných priestorov vo väzbe na trasu realizovanej električkovej radiály do Petržalky (Štúrova ulica – Šafárikovo námestie – Bosákova).

Cieľom súťaže bolo získať najvhodnejšie architektonicko-urbanistické riešenie obsahujúce návrh priestorového usporiadania jednotlivých „sub-priestorov“, vrátane definovania nového (rozšíreného) funkčného využitia. A zároveň získanie optimálneho urbanisticko-architektonického riešenia oboch verejných priestorov vo väzbe na trasu nosného systému MHD – električky do Petržalky a zhodnotiť a architektonicky vyriešiť tieto rozdielne typy verejných priestorov v atraktívnej polohe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto so zreteľom na ich celomestský až nadmestský význam.

Porota rozhodla o cenách a odmenách nasledovne:

 

1.miesto Fajnorovo nábrežie – 3.500,-€

Návrh č. 7.

Ing. Boris Hrbáň a f&b cc –  Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, M. Sc.; Malia Bennaceur, architecte dplg; Juliette Guichard, architecte hmonp

Panel 1

Panel 2

Panel 3

 

1.miesto Šafárikovo námestie – 3.500,-€

Návrh č. 10.

2021 architekti + Labak  – Ing. arch. Peter Lényi;  Ing. arch. Ondrej Marko; Ing. arch. Marián Lucký; Ing. Michal Marcinov; Dipl. Ing. Dominika Čerepkaiová; Monika Bočková;  Lenka Borecká

Panel 1

Panel 2

 

3.miesto – 2.000,-€

Návrh č. 14.

AKJ s.r.o. – Ing. arch. Juraj Jančina;  Ing. arch. Jozef Kijonka; Ing. arch. Jozef Bátor; Ing. arch. Jozef Karlubík; Ing. arch. Lukáš Maršalka

Panel 1

Panel 2

Panel 3

 

Odmenaza odvážny jednotný konceptuálny prístup ku všetkým riešeným verejným  priestorom na Šafárikovom námestí a Fajnorovom nábreží – 1.000,-€

Návrh č. 8.

Prof. akad. arch. Imrich Vaško; MgA.; Shota Tsikoliya M.Sc.; MgA. Lenka Janušková

Panel

 

Podrobné informácie nájdete na webstránke Mestskej časti Bratislava – Staré mesto.