Verejné viacpodlažné parkovisko na Ul. Rastislavovej JUH III, Poprad

Mesto Poprad vyhlásilo ku dňu 15.4.2016 verejnú anonymnú architektonicko-konštrukčnú súťaž návrhov na riešenie viacpodlažného parkoviska na Ul. Rastislavovej na sídlisku JUH III v Poprade, ktoré patrí medzi rezidenčné časti mesta s najvyššou koncentráciou obyvateľov.

Cieľom súťaže bolo získať najlepší architektonicko-konštrukčný návrh, ktorý okrem kvalitného dispozičného riešenia, konštrukčno-stavebnej a ekonomickej efektívnosti a ekologickej vhodnosti bude originálnym architektonickým dielom, ako prvým tohto druhu v meste a zostane v povedomí širokej verejnosti.

Porota rozhodla o udelení cien a odmien nasledovne:

 

  1. cena: 3.000,-€

Návrh č. 1 – SPDe s.r.o.

Autorský kolektív: Ing. arch. Štefan Lichvár, Ing. arch. Mária Lichvárová, Ing. arch. Michal Petráš, Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.

Spolupráca: Ing. arch. Marek Šeregi, PhD., Ing. arch. Martina Valentová, Ing. arch. Lenka Petrová, Ing. arch. Martin Vachálek

04 POSTER-1 05 POSTER-2

 

  1. cena: 2.000,-€

Návrh č. 18 – OSA atelier s.r.o.

Autori: Ing. arch. Branislav Rzyman, Ing. arch. Miloslav Dulík

panel B1_1 panel B1_2

 

  1. cena: 1.000,-€

Návrh č. 16

Autori: Ing. arch. Benjamín Brádňanský, Mgr. art. Vít Halada, ArtD.

Spolupráca: Maroš Greš, Zuzana Jurčišinová, Ernest Bevilaqua

parkovisko_Strana_1 parkovisko_Strana_2

 

Odmena: 200,-€:

 

Návrh č. 11 – Architektonické štúdio Atrium, s.r.o.

POSTER 1

 

Návrh č. 19 – OSA atelier s.r.o.

Autori: Ing. arch. Branislav Rzyman, Ing. arch. Miloslav Dulík

panel B1_1 panel B1_2

 

Návrh č. 7

Autori: Ing. Dezider Rakšány, M.A.Sc. B.Arch., Ing. Vojtech Krumpolec, Ing. arch. Juraj Krumpolec, Ing. arch. Peter Derevenec, Ing. arch. Vladimír Vodný

VVP POPRAD - Grafická časť_Strana_1 VVP POPRAD - Grafická časť_Strana_2

 

Odmena: 100,-€:

 

Návrh č. 10 – zerozero, s.r.o.

Autori: Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Pavol Šilla

Spolupráca: Ing. arch. Dominika Hricová, Ing. arch. Juraj Červený, Bc. Martin Ortuta, Ing. Martin Ratkoš, Ing. Juraj Marton

01 02

 

Návrh č. 3 – FKF design s.r.o.

Autor: Ing. arch. Ladislav Vikartovský

Spoluautor: Ing. arch. Gábor Nagy

Spolupráca: Ing. Jozef Nagy

VP_Poprad_panel_01 VP_Poprad_panel_02