Vyhliadková veža Kvetnica

Mesto Poprad vyhlásilo ku dňu 26. októbra 2016 verejnú anonymnú architektonicko-konštrukčnú súťaž návrhov s názvom „Vyhliadková veža Kvetnica“. Predmetom súťaže bol architektonicko-konštrukčný návrh vyhliadkovej veže na vrchu Zámčisko, nachádzajúcom sa južne od Popradu nad mestskou časťou Kvetnica.

Zámerom bolo, aby sa navrhovaná vyhliadková veža stala objektom s potenciálom zatraktívniť pre širokú verejnosť plánovaný lesopark celomestského významu, iniciovať jeho intenzívnejšie využívanie a skultúrňovanie s odkazom na bohatú históriu a prírodné danosti.

Porota rozhodla o ocenených a odmenených návrhoch nasledovne:

1. cena: 2 200,- €

Návrh č. 31

Autori: Ing. arch. Vladimír Torda, Ing. Stanislava Tordová

navrh_31

 

2. cena: 1 500,- €

Návrh č. 14

pantograph s.r.o.

Autor: Ing. arch. Peter Kožuško

Spolupráca: Ing. arch. Peter Hudač, Filip Krajč

navrh_14

 

3. cena: 1 000,- €

Návrh č. 16

Autori: Ing. arch. Peter Školek, Ing. Jozef Fugger, Ing. Gabriel Bartoš

navrh_16

 

Odmeny: 200,- €

Návrh č. 28

Autori: Ing. arch. Jozef Pavelčák, Ing. arch. Norbert Sládečka

navrh_28

 

Návrh č. 35

Autor: Ing. arch. Miloslav Dulík

navrh_35

 

Návrh č. 05

Autor: Ing. arch. Ladislav Vikartovský

Spoluautor: Ing. arch. Gábor Nagy

navrh_5