Žilina – Bulvár

 

Mesto Žilina vyhlásilo ku dňu 26.10.2015 verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na riešenie Bulváru (Ul. Antona Bernoláka) v Žiline ako súťaž návrhov s udelením cien a odmien. Cieľom súťaže návrhov „Žilina – Bulvár“  bolo navrhnutie konceptu  prestavby priestoru Ulice Antona Bernoláka v Žiline, ktorá je v Žiline známejšia pod názvom Bulvár, na verejné mestské priestranstvo. Porota o výsledkoch rozhodla nasledovne:

 

Udelené ceny:

1. cena: 3 000,- €

IN ARCHITEKTI s.r.o. &  k-architekti s.r.o.:

IN ARCHITEKTI s.r.o. – Ing. arch. Igor Hianik, Ing. arch. Nikola Winková

k-architekti s.r.o. – Ing. arch. Miroslav Kollár, PhD.

cmsSiteBoxPhoto_12309-8502 cmsSiteBoxPhoto_12310-8503

 

2. cena: 1 800,- €

Ing. arch. Peter Lényi a kolektív:

Ing. arch. Peter Lényi, Ing. arch. Ondrej Marko, Ing. arch. Marián Lucký, Ing. Michal Marcinov

cmsSiteBoxPhoto_12311-8504 cmsSiteBoxPhoto_12312-8505

 

3.cena: 1 200,- €

Ing. arch. Pavol Husár, Ing. arch. Martin Kvitkovský, Mgr. art. Martin Varga MArch., Daniela Majzlanová  

cmsSiteBoxPhoto_12313-8506 cmsSiteBoxPhoto_12314-8507

 

Udelené odmeny:

1. odmena: 800,- €  

Ing. arch. Peter Dunajovec, Ing. arch. Ivan Hodás, Ing. arch. Júlia Rudinská

cmsSiteBoxPhoto_12315-8508 cmsSiteBoxPhoto_12316-8509

 

2. odmena: 400,- €

Ing. arch. Peter Nezval a kolektív:

Ing. arch. Peter Nezval, Ing. Veronika Bagarová, Ing. Matej Jasenka, PhD., Ing. arch. Marcel Mészáros, Ing. Eva Teplická, Bc. Martin Tretina, Ing. Ondrej Bronček

cmsSiteBoxPhoto_12317-8510 cmsSiteBoxPhoto_12318-8511

 

Výsledky súťaže sú uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania, na internetovej stránke Mesta Žilina a v regionálnom periodiku „Žilinský večerník“.

 

Odporúčenia a Komentár poroty