Koncepcia Územného plánu mesta Dubnica nad Váhom

     Mesto Dubnica nad Váhom v zastúpení Mestského úradu v Dubnici nad Váhom vyhlásilo ku dňu 30. 06. 2017 verejnú anonymnú jednokolovú urbanistickú súťaž na návrh „Koncepcia Územného plánu mesta Dubnica nad Váhom“, ako súťaž návrhov s udelením cien podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§§ 119 – 125 zákona), vyhlášky č. 157/2016 Z. z. o súťažiach návrhov a v zmysle Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 13. 04. 2016.

      Predmetom súťaže je ideový urbanistický návrh priestorového a funkčného usporiadania územia mesta Dubnica nad Váhom.

Účelom súťaže je:
– získať najlepší urbanistický návrh usporiadania územia mesta a jeho rozvoja,
– získať najlepšie podnety pre metodiku územného plánu,
– získať spracovateľa územného plánu mesta Dubnica nad Váhom, ktorého súťažný návrh vyhodnotí porota ako najlepší spomedzi všetkých hodnotených návrhov.

Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov.

Do súťaže návrhov bolo doručených 6 súťažných návrhov. Všetky návrhy boli prijaté a postúpili do hodnotenia poroty.

Konečné poradie po hlasovaní poroty je nasledovné:
1. cena:  2 700 €
Súťažný návrh č. 1 – Autorský kolektív: ARCH.EKO – Ateliér architektúry, urbanizmu a územného plánovania, Banská Bystrica
V zložení: Ing. arch. Michal Gaj, Ing. arch. Eva Faragóová, Ing. arch. Michal Dovičovič

2. cena: 2 300 €
Súťažný návrh č. 4 – Autorský kolektív: Ing. arch. Marián Antal, Ing. arch. Simona Antalová, Dubnica nad Váhom

Odmena – 500 €
Súťažný návrh č. 3 – Autorský kolektív: AUREX, Bratislava
V zložení: Ing. arch. Ľubomír Klaučo, Ing. arch. Michal Chudík, PhD., Ing. arch. Daniela Huertas, Ing. Matúš Bizoň, PhD.

Odmena – 500 € 
Súťažný návrh č. 2 – Autorský kolektív: APROX, Bratislava
V zložení: Ing. arch. Vladimír Hrdý, Ing. arch. Ľubomír Mezovský, Ing. arch. Michal Kostka, Ing. Peter Dolinajec, Ing. Marian Kriššák, Ing. arch. Alžbeta Káčerová

Kompletné výsledky súťaže:

https://www.archinfo.sk/sutaze/vyhodnotene-archiv/koncepcia-uzemneho-planu-mesta-dubnica-nad-vahom-vysledky.html