Obnova parku Janka Kráľa v Trnave

Mesto Trnava vyhlásilo ku dňu 16. 12. 2016 verejnú anonymnú krajinársko – architektonickú súťaž návrhov „Obnova  Parku  Janka Kráľa v Trnave“, ktorej účelom   bolo    získať    najlepší    návrh   komplexnej   obnovy   parku  Janka Kráľa  tak, aby boli splnené náročné funkčné a prevádzkové požiadavky, s požiadavkami na najvyššiu kvalitu krajinársko –  architektonického riešenia.

 

O výsledkoch rozhodla porota nasledovne:

1.cena – 6.000,-€

Návrh č. E: Ing. Eugen Guldan, PhD. , Ing. Zuzana Andrejovská, Bc. Lýdia Kolarčíková

Hodnotenie poroty: Návrh splnil podmienky obstarávateľa. Je veľmi vyrovnaný vo vyváženosti riešenia vo všetkých funkčných častiach parku. Dobre spracovaná reálnosť a realizovateľnosť riešenia. Koncepcia návrhu je pružná s bezkolízne riešenou cyklo-dopravou a dobre reaguje na napojenie pešej prevádzky parku.

 

2.cena – 3.600,-€

Návrh č. A: KrajArch s.r.o., Galanta – Ing. Zuzana Pšenáková, PhD., Mgr.art. Pavel Suško, Ing. Dominika Šimorová, Ing. Eva Teplická

Hodnotenie poroty: Návrh reaguje na požiadavky zadania projektu. Rešpektuje súčasný kompozičný stav zelene. Pracuje s konfiguráciou terénu. Bezkonfliktné napojenie chodníkov a cyklochodníkov. Dobre spracovaná realizovateľnosť návrhu.

 

3.cena – 2.400,-€

Návrh č. F: Flera s.r.o. Praha, Česká republika – Ing. Ferdinand Leffler, Ing. Tomáš Sklenář, spoluautori : Ing. Natália Vataščinová, Ing. Lukáš Rábek, Ing. Dita Landovská, Ing. Markéta Hadačová, Ing. Katarína Gloneková

Hodnotenie poroty: Kvalitne riešený nástupný priestor s vyváženou architektonickou a krajinárskou zložkou návrhu. Dobre riešená analýza priestorových a dispozičných pomerov. Veľmi dobre riešené trasovanie a  komunikačné napojenia cyklotrasy.