Obnova sídliskového a školského dvora „Agátka“ v Trnave

 

      Mesto Trnava vyhlásilo ku dňu 31. 5. 2017 verejnú súťaž Obnova sídliskového a školského dvora „Agátka“, ktorej účelom je získať najlepší návrh komplexnej obnovy verejného sídliskového a školského priestoru „Agátka“ v Trnave tak, aby boli splnené náročné funkčné a prevádzkové požiadavky, s požiadavkami na najvyššiu kvalitu krajinársko – architektonického riešenia. Návrh bude originálnym autorským dielom.

      Predmetom súťaže je návrh krajinársko – architektonického riešenia obnovy sídliskového a školského dvora „Agátka“ v Trnave. Lokalita sa nachádza vo východnej časti katastrálneho územia Trnava, východne od centrálnej mestskej zóny, v mestskej časti Trnava – východ, medzi ulicami Hlboká, Starohájska, Vladimíra Clementisa a Spartakovská.

Do súťaže návrhov boli doručené 4 súťažné návrhy. Všetky návrhy boli prijaté a postúpili do hodnotenia poroty.

O výslednom poradí a udelených cenách rozhodla porota nasledovne:

1. cena – 4 800,- EUR

Návrh D:  Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc. – Martin

2. cena – 2 880,-  EUR

Návrh C: Ing. arch. Miroslav Michalica -Bratislava, Tomáš Pozdech – Suchá nad Parnou, Filip Hečko – Trnava

3. cena – 1 920,- EUR

Návrh B: Ing. Eugen Guldan, PhD. a kol. – Bratislava

 

  Zápisnica hodnotenia poroty (342,0 KB, 259 hits)