Obytná zóna Hviezdoslavova, Nitra

Spoločnosť H&G Invest s.r.o. vyhlásila ku dňu 14.12.2016 verejnú anonymnú jednokolovú kombinovanú urbanisticko-architektonickú súťaž na riešenie „Obytnej zóny Hviezdoslavova Nitra“.

Účelom súťaže bol výber najvhodnejšieho riešenia obytného súboru cca 500 bytov a občianskej vybavenosti na pozemku investora o výmere 21 588 m2 v širšom centre Nitry na základe kritérií hodnotenia v zmysle bodu 13.1 súťažných podmienok. Návrh bolo potrebné spracovať so zohľadnením väzieb na súčasnú zástavbu a zároveň na potenciálne možnosti rozvoja územia a jeho širšieho zázemia.

Odborná porota rozhodla o udelení cien v nasledovnom poradí:

1.cena: 6.000,-€ 

Návrh č. 14 – Totalstudio s.r.o. 

autori: Mgr. art. Aleš Šedivec, Mgr. art. Tomáš Tokarčík, Ing. arch. Michal Kontšek, Mgr. art. Tomáš Amtrmann

 

2.cena: 4.000,-€

Návrh č. 15 – RULES s.r.o. 

autori: Ing. arch. Rudolf Lesňák, Ing. arch. Ján Miškov, Ing. arch. Zuzana Knežníková, Ing. arch. Matej Kollár, Ing. arch. Peter Gajdarik, Ing. arch. Nina Chochrunová, Bc. Vojtech Demeš 

 

3.cena: 2.000,-€

Návrh č. 5 – plán B architekti 

autori: Ing.arch. Stanislav Bachleda, Ing.arch. Alan Krajčír, Ing.arch. Pavel Štencl, Ing.arch. Zuzana Simon