Prestavba Ružičkovho domu a návrh polyfunkčného bytového domu v Žiline

Spoločnosť Kreatim, s.r.o. vyhlásila ku dňu 23. 3. 2017 verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov „Prestavba Ružičkovho domu a návrh polyfunkčného bytového domu v Žiline“ na riešenie prestavby existujúceho bytového domu a novostavby polyfunkčného bytového domu. Účelom tejto architektonickej súťaže návrhov bolo vybrať spracovateľa architektonického návrhu polyfunkčného obytného bloku riešeného v uzavretom areáli medzi ulicami Vojtecha Spanyola a Predmestskou.

Cieľom súťaže návrhov bol výber autora alebo autorského kolektívu najvhodnejšieho architektonického a ekonomicky efektívneho riešenia predmetu súťaže a súčasne budúceho spracovateľa ďalších stupňov projektovej dokumentácie a poskytovateľa súvisiacich služieb architekta prestavby a rekonštrukcie Ružičkovho pavlačového bytového domu a návrh nového bytového polyfunkčného domu na mieste existujúceho Domu diecéznej charity, navrhovaného na asanáciu, v Žiline. Na základe rozhodnutia a odporúčania poroty bude vyhlasovateľ súťaže návrhov rokovať s víťazom súťaže o zmluve o dielo.

O výslednom poradí a udelených cenách a odmenách rozhodla porota nasledovne:

1. cena  –  5 000,- €  

Návrh A: autorský kolektív: Ing. arch. Peter Zibrin, PhD., Ing. arch. Pavol Zibrin

2. cena  –  3 000,- €  

Návrh F: autorský kolektív: ENDORFINE s.r.o.: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Pavol Ružbarský, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Štefan Petras

3. cena  –  2 000,- €  

Návrh D: autorský kolektív: Ateliér A. BKPŠ Šutek s.r.o. Bratislava: Ing. arch. Andrej Šutek, Akad. arch. Eduard Šutek

  1. odmena – 800,- €       – Návrh G
  2. odmena – 3 x 400,- € – Návrhy B, C, E, bez určenia poradia

  Hodnotenie návrhov (246,6 KB, 314 hits)

  Zápisnica z hodnotiaceho rokov. poroty 20.06.2017 (4,0 MB, 314 hits)