Rekonštrukcia a dostavba objektu Domu kultúry Dúbravka

Mestská časť Bratislava – Dúbravka vyhlásila ku dňu 8.3.2017 verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov “Rekonštrukcia a dostavba objektu Domu kultúry Dúbravka”, ktorej účelom bolo vyhľadať optimálne riešenie verejných priestorov v kontexte stavby v centrálnom území  mestskej časti Bratislava – Dúbravka, vytvorenie plnohodnotného mestského prostredia s námestím a s doplnením jeho funkcií a vznik verejných a poloverejných priestorov a zelených plôch v rozvojovej osi Dúbravky ako podklad pre rokovanie s víťazným uchádzačom o zadaní zákazky.

 

O cenách a odmenách rozhodla porota nasledovne:

1.cena – 5.000,-€ a odmena – 400,-€

Návrh č. 4: Mgr. Arch. Miroslav Vrábel

 

2. cena – 3.000,-€ a odmena – 400,-€

Návrh č. 3: Ing. arch Marián ŠULÍK, Ing. arch. Barbora Svatíková 

 

Odmena – 400,-€

Návrh č. 1: Ing. arch. Martin Eckhardt, March. Marek Lüley, Ing. arch. Katarína Hrvolová (Eckhardt s.r.o.)

 

Odmena – 400,-€

Návrh č. 2: Ing. arch. Pavol Hanzalík, Ing. arch. Marko Valach, Ing. arch. Milan Zelina

 

Odmena – 400,-€

Návrh č. 5: Mgr. Arch. Michal Mikuš, Ing. Ľubomír Sádecký, Ing. arch. Paulína Brichtová (PM Group Slovakia, s.r.o.)