Súťaž KRATINY 2+ – ukončenie 2. kola

 

      VI GROUP spol s.r.o. vyhlásila ku dňu 28.06.2017 podľa Občianskeho zákonníka, § 847 až 849  a v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov verejnú projektovú architektonickú súťaž návrhov KRATINY 2+. Predmetom verejnej architektonickej súťaže Kratiny 2+ bol návrh dvoch rodinných domov a seniorskej bunky v kontexte s komplexným návrhom využitia pozemku pre tri generácie.

      Cieľom bolo čo najoptimálnejšie usporiadanie objektov v snahe získať priestorovo a funkčne bezkolízne prepojenie spoločných zón a zároveň zachovať istú mieru súkromia jednotlivých rodín. Hlavnou úlohou bolo navrhnúť symbiotické bývanie dvoch mnohopočetných rodín ako aj seniorskej bunky. Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov.

      Súťaž bola dvojkolová. Do prvého kola bolo doručených 15 súťažných návrhov. Do druhého kola porota vybrala 6 súťažných návrhov.  V druhom kole boli súťažiaci pozvaní, aby prezentovali svoje návrhy priamo pred porotou. Po prezentácii prebehlo zasadnutie poroty na ktorom boli zhodnotené jednotlivé návrhy a na záver prebehla otvorená diskusia poroty a hlasovanie.

O výslednom poradí a cenách rozhodla porota nasledovne:

 

1. miesto – 9 000,- €
Návrh č. 13 – autori: MUUR architektonické a interiérové štúdio
Ing. arch. Vladimír Netík, Ing. arch. Radovan Volmut, Mgr. art. Marianna Markusková, Ing. arch. Jabub Števanka

2. miesto – 5 000,- €
Návrh č. 14 –  autori: Ing. arch. Mrg. art. Juraj Hubinský, Ing. arch. Peter Kuklica, Ing. arch. Martin Smerek, Ing. arch. Irenej Šereš

3.  miesto – 3 000,- €
Návrh č. 3 – autori: Ing. arch. Petronela Čapská, Ing. arch. Petra Tretiníková, Ing. arch. Adéla Poubová

4.  miesto – 1 000,- €
Návrh č. 8 – autori: Ing. arch. Branislav Hantabal, Ing. arch. Peter Kokinda, Ing. arch. Adam Janis

5.  miesto – 1 000,- €
Návrh č. 12 – autori: Ing. arch. Juraj Jančina / AKJančina s.r.o., Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., Ing. arch. Jozef, Karlubík, Ing. arch. Jozef Kijonka, Danko Tomáš, Dang The Anh

6. miesto – 1 000,- €
Návrh č. 7 – autor: Ing. arch. Christo Doka

 

Zápisnice z hodnotenia súťaže KRATINY 2+:

Zápisnica poroty – 1. kolo

Zápisnica poroty – 2. kolo

Viac informácií nájdete TU