Uvítací monument mesta Dudince

Mesto Dudince vyhlásilo ku dňu 10. januára 2017 verejnú anonymnú architektonicko-výtvarnú projektovú súťaž návrhov na „Uvítací monument mesta Dudince“, ktorej cieľom bolo architektonicko-výtvarné riešenie uvítacieho monumentu ako vstupného akcentu na vstupe do mesta Dudince. Idea realizácie tohto zámeru spočívala vo vyriešení vstupného pútača, ktorý sa má nachádzať v strategickom priestore mesta z hľadiska jeho umiestnenia a významu. 

 

Odborná porota rozhodla o ocenených návrhoch nasledovne:

1.cena: 600,-€

Návrh C – autor: Ing. arch. Jozef Istenes, spoluautor: doc. Peter Gáspár akad. soch. 

 

2.cena: 360,-€

Návrh B – autor: Ing. arch. Marian Minárik, Ing. arch. Medovarský (MMA ateliér, s.r.o. )

 

3. cena: 240,-€

Návrh E – autor: Ing. arch. Stanislav Ondruš, spolupráca Teo Hojda a Jakub Klech