Základná umelecká škola a areál občianskej vybavenosti Šahy

Mesto Šahy vyhlásilo ku dňu 25. 11. 2016 verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov „Základná umelecká škola a areál občianskej vybavenosti Šahy“. Predmetom verejnej anonymnej architektonickej súťaže návrhov bol architektonický návrh úprav územia multifunkčného areálu na pozemku bývalej materskej školy a na priľahlom pozemku na ulici Janka Kráľa v Šahách a architektonický návrh rekonštrukcie a nadstavby hospodárskeho pavilónu bývalej materskej školy. Účelom súťaže bolo nájsť optimálne priestorové usporiadanie dotknutej časti mesta Šahy, získať najlepší návrh prestavby hospodárskeho pavilónu bývalej materskej školy a vybrať spracovateľa projektovej dokumentácie.
 

Odborná porota rozhodla o víťazoch nasledovne:

1.cena: 2.000,-€

Návrh č. 7 – Ing. arch. Edita Vráblová, PhD. , Bc. Adam Kubica, Bc. Lucia Levičanin, Bc. Antonije Levičanin  

 

2.cena: 1.200,-€

Návrh č. 1 – Ing. arch. Ladislav Vikartovský, Ing. arch. Gábor Nagy

 

3. cena: 800,-€

Návrh č. 5 – Ing. arch. Maroš Bátora,  Mag.arch.Peter Stec, ArtD. , Akad.arch. Ing. Ján Studený

Spolupráca: Gabriela Smetanová, Ján Malík

Odmena: 600,-€ (za zaujímavé urbanistické riešenie areálu)

Návrh č. 4 – Ing. arch. Monika Krkošeková