Martinské Aquacentrum

Útvar hlavného architekta mesta Martin vyhlásil 28. marca 2018 verejnú urbanisticko – architektonickú súťaž návrhov na Martinské Aquacentrum. Súťažné návrhy boli odovzdávané do 21. júna 2018. Do súťaže sa prihlásilo 45 súťažiacich z ktorých následne doručilo svoj návrh 11 súťažných tímov.

Účelom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov „Martinské Aquacentrum“ bolo komplexné riešenie športovo-rekreačného areálu a návrh vedúci k realizácii objektu/objektov mestského plaveckého a relaxačného centra v širšom centre mesta v Centrálnej mestskej zóne Martin (CMZ), v rámci existujúceho areálu športov v Martine. Zámerom mesta je realizácia nového plaveckého a športovo-rekreačného areálu celomestského až regionálneho významu v rámci existujúceho areálu dnes už nevyhovujúcej mestskej plavárne, ktorý je časťou športovej zóny nachádzajúcej sa v severnej časti CMZ medzi ulicami Tehelná a Novomeského.

O výsledkoch súťaže rozhodovala porota v zložení: Ing. arch. Štefan Moravčík (predseda poroty), Ing. arch. Zuzana Mendelová, Ing. arch. Zoltán Holocsy, PhD., Ing. Milan Malík, Ing. arch. Imrich Pleidel, Ing. arch. Štefan Polakovič, Ing. arch. Vladimír Vršanský.

Porota rozhodla o výsledkoch nasledovne:

1 cena: 12 000,- €: FKF design (Návrh B)

Autori: Ing. arch. Ladislav Vikartovský, Ing. arch. Gábor Nagy, Ing. arch. Tamás Czíria

2. cena: 7 000,- €: ENDORFINE (Návrh C)

Autori: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Pavol Ružbarský, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Štefan Petras

3. cena: 4 000,- €: hantabal architekti (Návrh G)

Autori: Ing. arch. Juraj Hantabal, Ing. arch. Michaela Hantabalová, Ing. arch. Jakub Hanták, Ing. arch. Pavlína Blažeková

Odmena: 1 200,- €: Návrh F

Autori: Ing. arch. Peter Dunajovec, Ing. arch. Pavol Jarab

Odmena: 800,- € Návrh E

Autori: Ing. arch. Marek Jablonský, Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD., Akad. arch. Jozef Mravec

Všetky návrhy v plnom rozsahu sú uverejnené na portáli archifo