Kino Palace v Nitre

Mesto Nitra vyhlásilo koncom júna 2019 jednokolovú súťaž. Predmetom súťaže návrhov bolo nájsť najvhodnejšie riešenie pre využitie bývalého Kina Palace na Radlinského ulici. Objekt postavený v rokoch 1925 – 26 má v budúcnosti slúžiť ako multifunkčná sála so zázemím a kaviareň. Autorom pôvodného architektonického riešenia je Fridrich Weinwurm. V druhej polovici 20. storočia bol však objekt prestavaný a pôvodný rukopis autora sa vytratil. Súťažiaci sa museli s touto situáciou vhodným spôsobom vysporiadať. Porota zasadala 10. septembra 2019.

O výsledkoch rozhodovala porota v nasledovnom zložení:
Členovia:

Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Ing. arch. Martin Jančok
Mgr. art. Tomáš Tokarčík
Ing. arch. Tibor Zelenický
Ing. arch.Viktor Šabík

Náhradníci:

Ing. arch. Milan Csanda,
autorizovaný architekt SKA, nezávislý od vyhlasovateľa
Ing. arch. Peter Mezei
závislý od vyhlasovateľa

Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby:
1 500 000 € bez DPH

Predpokladaná hodnota zákazky, ktorá bude zadávaná
v nadväzujúcom priamom rokovacom konaní:
152 132,63 € bez DPH

Do súťaže sa zapojilo 36 účastníkov, poradie porota určila nasledovne: 

 

1. miesto – návrh č. 22  – Livinark s.r.o.: Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD., Ing. arch. Maroš Mitro,
Bc. Dominika Jenčová, Martina Hončárová, Pavel Bakajsa (9 000 €)

Hodnotenie poroty:
Návrh dokázal splniť náročné požiadavky na pamiatkovú obnovu a súčasne ponúknuť ucelený architektonický názor na zmenu využitia objektu. Z hľadiska svojej novej funkcie je jeho hlavnou výhodou to, že ponúka maximálnu možnú veľkosť sály a uvoľnenie dispozície vstupného podlažia tým, že situuje obslužné priestory (šatne, WC a sklady) do novonavrhovaného podzemného podlažia. Vo svojom materiálovom prevedení a detailoch je prestavba triezvo citlivá v pripomínaní architektonickej a historickej hodnoty diela Friedricha Weinwurma. Porota má výhrady k umiestneniu kaviarne, dôležitého spoločenského katalyzátora, iba na poschodí. Navrhuje pri dopracovaní štúdie rozšírenie jej prevádzky aj na prízemie objektu.

2. miesto – návrh č. 1 – Ing. arch. Martin Simonides, Vladimír Dianiška, František Dlabáč, Zuzana Ondrušková (5 400 €)

Hodnotenie poroty:
Návrh poskytuje veľmi realistické riešenie transformácie objektu na jeho nové využitie. Hmotovým riešením odvolávajúcim sa na pôvodnú formu objektu spĺňa podmienky pamiatkovej obnovy. V rámci svojich možností ponúka prehľadnú dispozíciu s adekvátne veľkorysými vstupnými priestormi a flexibilnú viacúčelovú sálu dostatočných rozmerov. Porota má výhrady k spôsobu prepojenia oboch úrovní kaviarne, ako aj k príliš nostalgickému prevedeniu povrchov a detailných prvkov návrhu.

3. miesto – návrh č. 15  – A B.K.P.Š., s.r.o.: Ing. arch. Róbert Bakyta, Ing. arch. Martin Kusý,
Ing. arch. Tatiana Kuva, Ing. arch. Július Vass (3 600 €)

Hodnotenie poroty:
Podobne ako návrh na prvom mieste, sa aj tento snaží o priestorové uvoľnenie prízemia objektu a o vytvorenie priestrannej viacúčelovej sály. Na rozdiel od víťaza však nevyužíva naplno potenciál podzemného podlažia a ostáva tak niekde na pol-ceste k presvedčivému prevedeniu tejto idey. Z pohľadu požiadaviek Krajského pamiatkového úradu návrh reprezentuje akceptovateľné riešenie.

Odmena – návrh č. 26 – winwin architects s.r.o.: Ing. arch. Lucia Kušnírová, Ing. arch. Soňa Salnerová, Bc. Barbora Gunišová, Bc. Róbert Provazník (2 000 €)

Hodnotenie poroty:
Návrh svojím objemom odkazuje na pôvodné hmotové riešenie kina Palace, čím vyhovuje striktným požiadavkám pamiatkovej obnovy. Racionálne upravuje dispozíciu objektu jeho budúcemu využitiu, poskytuje vhodné spoločenské priestory a postačujúcu viacúčelovú sálu. Balkón po troch stranách sály vzbudzuje pochybnosti o jeho využiteľnosti a vhodnosti pre takýto univerzálny priestor. Porota má výhrady aj k prehnanej štylizácii interiéru objektu.

Konečné poradie návrhov podľa hlasovania poroty:

 1. Livinark s. r. o.
 2. Ing.arch. Martin Simonides
 3. A B.K.P.Š., spol. s r. o.
 4. winwin architects s. r. o.

5 – 9:

 • Ing. arch. Michal Kontšek
 • Jacopo Lugli Salvalai
 • MAPA architekti s.r.o. + ATOMstudio s.r.o.
 • Ing. arch. Irenej Šereš
 • Ing.arch. Martin Svoboda – AT ORIGIN

10 – 12:

 • Ing. arch. Adam Koten
 • Ing.arch. Andrej Olah
 • Kilo Honč, s. r. o.
 • PH9 s.r.o.

13 – 21:

 • coolstock, s. r. o.
 • SLLA s. r. o.
 • ARCHUM architekti s.r.o.
 • Ing. arch. Martin Dulík
 • ImpressARCH s.r.o.
 • young.s architekti s. r. o.
 • studený architekti s. r. o.
 • R.A.U.s.r.o.
 • Ing. arch. Juraj Císar – ORANT

22 – 36:

 • Mgr. Akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna
 • SD atelier s. r. o.
 • A8000 s.r.o.
 • MMA ateliér, s.r.o.
 • Ing. arch. Pavol Vadkerti – PV ART
 • Performa Architects s. r. o.
 • N/A s. r. o.
 • zerozero, s. r. o.
 • MEB architects s.r.o.
 • TOME architecture & design, s.r.o.
 • RB ARCHITECTS s.r.o.
 • GRESLING, s.r.o.
 • Ing. Arch. Miroslav Hrušovský
 • Ing.arch. Pavel Klein – KT architekti

všetky návrhy môžete vzhliadnuť na stránkach archinfo.sk

hodnotenia poroty

zapis z vyhodnotenia (1)